Vem vårdar mig på jouren?

Vid jouren vårdas du av multiprofessionell personal.

Det multidisciplinära teamet som vårdar patienten vid jouren består av läkare, sjukskötare, medikalvaktmästare, primärskötare och avdelningssekreterare. Vid jouren kan även andra yrkesverksamma delta i vården, såsom en farmaceut, instrumentvårdare, anstaltvårdare och en patienttransportör. Ofta arbetar också väktare vid jouren.

multiprofessionell; professionell

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022