Varför måste man vänta vid jouren?

Utöver hur brådskande vården är, påverkas väntetiden även av antalet undersökningar och ingrepp som krävs, samt jourens situation överlag.

I jouren vårdas patienterna alltid i skyndsamhetsordning. Skyndsamhetsordningen påverkas inte av om patienten har kommit gående eller med ambulans.

Skyndsamhetsordningen kan ändras om patienternas tillstånd förändras. Tillkomsten av nya patienter som kan vara i akut behov av vård påverkar också ordningen. Därför lever kösituationen på jourenhela tiden. Det är svårt att förutse väntetiden även för en erfaren anställd.

När väntetiden är l​ång

Vårdpersonalen försöker informera klienterna i mån av möjlighet om hur vården framskrider. Klienten kan också själv fråga om saker som gäller den egna vården och bekanta sig med information och skyltar som är tillgängliga. Vårdpersonalen observerar ständigt hur patienterna mår och hur vården framskrider, trots att patienten inte alltid märker det själv. Man säkerställer en säker och högkvalitativ vård för alla patienter också i rusningssituationer.

Man ska alltid berätta för vårdpersonalen om det sker ändringar i hur man själv mår, i synnerhet om väntetiden på jouren drar ut på tiden.

För händelser under jourbesöket såsom mottagning, undersökningar och nödvändiga ingrepp finns inte bara en enda ordning, enligt vilken jourbesöket går framåt. Ibland kan det krävas mer undersökningar och ingrepp för att reda ut besväret. Då tar det naturligtvis också mer tid vid jourbesöket.

vårdvaraktighet; skyndsamhet; väntetid; ingrepp; undersökningen

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022