Undersökningar under jourbesöket

Olika undersökningar behövs för att reda ut vad som orsakat de akuta symtomen eller för att kartlägga skadans omfattning.

De vanligaste undersökningarna som görs på jouren är laboratorieundersökningar eller bilddiagnostikundersökningar. Vid jouren eller i närheten av den finns en laboratorie- och röntgenenhet avsedd för undersökningar. Vid jourbesöket får patienten anvisningar av personalen om hur han eller hon ska gå till väga i undersökningsenheterna.

undersökninganvisning; undersökning

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022