Undersökningar under jourbesöket

Olika undersökningar behövs för att reda ut vad som orsakat de akuta symtomen eller för att kartlägga skadans omfattning.

​​

De vanligaste undersökningarna som görs på jouren är laboratorieundersökningar eller bilddiagnostikundersökningar. Vid jouren eller i närheten av den finns en laboratorie- och röntgenenhet avsedd för undersökningar. Vid jourbesöket får patienten anvisningar av personalen om hur han eller hon ska gå till väga i undersökningsenheterna.

undersökning; undersökninganvisning

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022