Sjukskötarens intervju vid jouren

Under sjukskötarens intervju utreds patientens bakgrundsuppgifter och besvär noggrannare. Under intervjun ger sjukskötaren patienten anvisningar om jourbesöket.

För att bedöma patientens grundläggande livsfunktioner mäts blodtryck, puls, andningsfrekvens och blodets syrenivå eller mättnad. Ofta mäts också blodsockret och tas en hjärtfilm, alltså ett EKG. Beroende på symtom kan man även utföra andra mätningar och undersökningar.

Utöver de grundläggande livsfunktionerna kontrollerar man i intervjun patientens underliggande sjukdomar och sjukdomshistorik, samt mediciner som används och eventuella allergier.

Under intervjun berättar sjukskötaren om saker som gäller jourbesöket. Patienten har möjlighet att ställa frågor om saker som han eller hon funderar på och om anvisningarna under jourbesöket. Sjukskötaren funderar tillsammans med patienten, hur det skulle vara lättast och säkrast att vänta på att få komma till mottagningen. Patienten får också anvisningar om hur han eller hon ska agera, om han eller hon börjar må sämre under väntetiden.

mätning; undersökning; bakgrundsinformation

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022