Ingrepp vid jouren

Man kan behöva olika slags ingrepp eller mediciner för att vårda besvären vid jouren.

 
 

I filmningen av Yle:s program Elossa 24 (på finska) sätter en sjukskötare en kanyl i ett blodkärl för att ge medicin till en patient med ryggsmärtor (producent: ITV Studios Finland). Utöver för smärtlindring, kan kanylen behövas exempelvis för vätsketillförsel.

En patient som skadat sig i en olycka kan behöva en stödskena för att stödja en skadad extremitet eller en bruten extremitet kan behöva gipsas. Förutom rengöring, behöver såret ofta sys eller limmas.

Ofta utförs ingreppen under eller efter läkarmottagningen. I vissa fall behövs ingrepp genast när man anländer till jouren. Ingreppen görs i allmänhet i ett separat behandlingsrum eller vid patientens bäddplats i ett utrymme avskärmat med gardiner. Beroende på ingrepp så görs det antingen av en läkare eller av någon annan i vårdpersonalen enligt kompetens och arbetsbeskrivning.

jour; medicin; akut; ingrepp

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022