Första hjälpen- och jourquiz

Dina poäng: 0

Välkommen till Första hjälpen- och jourquizet!

​Quizet består av 10 frågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ som du kan välja ett av. Du har två livlinor som du kan använda under spelet, båda kan du använda en gång. 
Du kan ta bort två svarsalternativ eller be om ett tips. Slutpoängen i testet påverkas av hur många du svarade rätt på och dessutom hur mycket tid du tog på dig och livlinorna.  

Guru (800-1000 poäng)

Mästare (600-799 poäng)

Gesäll (400-599 poäng)

Lärling (200-399 poäng)

Novis (0-199 poäng)

Guizet har utarbetats av experter i branschen med glimten i ögat. Tips på de rätta svaren hittar du på jourhusets sidor.

Lycka till !

Tips
Ta bort två

Du svarade:
Rätt svar:
Dina poäng: 0

Spelet är slut!

Du fick 0 poäng. Du är text!

Facebook jako
Dina resultat
Börja
Fortsätt
 

Kyllä

Uppdaterad  7.6.2022