Till jouren?

Svar på vanliga frågor när man är på väg till jouren.

Vad menas med brådskande vård?

Med brådskande vård menas akut insjuknande, skada, försvårad långtidssjukdom eller nedsatt funktionsförmåga som kräver omedelbar bedömning och vård, som inte kan flyttas utan att sjukdomen förvärras eller skadan försvåras. Brådskande vård finns för alla under hela dygnet.

Se mer information på din egen kommuns webbplats om 24/7 hälso- och sjukvårdstjänster.

Kan läkartid bokas per telefon på förhand?

I allmänhet kan tid till jouren inte bokas per telefon. Kontrollera anvisningarna på orten på din kommuns webbplats.

Finns det direktnummer till jouren

Inte nödvändigtvis. Oftast instrueras du att ringa till hälsorådgivningen.

Kontrollera anvisningarna på orten på din kommuns webbplats.

Varför tar det ofta så lång tid att svara i telefonen eller är det upptaget hela tiden?

På många jourställen finns det inte telefonjour separat. Personalen på jouren sköter i första hand patienter som är på plats. Om det är rusning på jouren, kan det vara att det tar tid att svara i telefonen. Personalen svarar också på förvarningar från ambulanser och räddningshelikoptrar om patienter i kritiskt tillstånd.

Se kontaktuppgifterna till hälsorådgivningen på din egen kommuns webbplats

Kan man komma till jouren utan remiss?

Till alla hälsocentraljourer eller samjourer kan man komma utan remiss.

Hur är jouren öppen?

I din kommuns region har man fastställt de jourer som är öppna 24/7. Du hittar noggrannare uppgifter om jourställena i ditt område på kommunens webbplats.

Kan man förnya recept på jouren eller få läkarintyg för till exempel körkort?

På jourer förnyas inte recept. Nuförtiden ska elektroniska recept förnyas på den egna hälsostationen eller genom företagshälsovårdens läkare eller använda möjligheten att förnya recept på kanta.fi.

På jouren kan man inte få annat än intyg A det vill säga sjukledighetsintyg enligt behov. Intyg A används för att intyga arbetsoförmåga framför allt vid kortvariga sjukdomar. Om besväret drar ut på tiden, beslutar i allmänhet läkare inom öppenvården eller företagshälsovården om fortsättningen av sjukledigheten eller plats för fortsatt vård, till exempel poliklinik för den specialiserade sjukvården. På jourer fortsätter man inte sjukledigheter per telefon.

Hur mycket kostar ett jourbesök?

Avgiften för jourbesök varierar mellan jourställen. På vardagar, veckoslut och helgdagar är avgiften för jourbesök i allmänhet högre. Observera, att man också kan ta betalt för mottagningsbesök hos sjukskötare.

På specialiserade sjukvårdens jourer tas jouravgift ut dygnet runt trots att maximibeloppet för årliga avgifter för hälsocentral har uppnåtts. Jouravgifter debiteras inte av personer under 18-år, frontveteraner eller krigsinvalider eller om maximalbeloppet för det årliga avgiftstaket har uppnåtts för patientens hälso-, sjukvårds- och socialtjänster. Se mer information avgiftstak (stm).

Läkarintyget som man kan få på jouren är gratis då det hör till patientens vård.

Jouravgiften behöver inte betalas direkt på plats. Räkning för jourbesöket kommer hem efter besöket. På jourer kan besöksavgiften inte betalas kontant.

Jouravgifterna är utsökbara utan separat beslut från rätten.

Ytterligare information om jouravgifter och andra avgifter inom hälso- och sjukvården får du på din kommuns egen webbplats.

Är parkeringen avgiftsbelagd?

På jourer är det i allmänhet begränsat med parkeringsplatser. På webbsidan för din egen kommuns hälso- och sjukvårdstjänster hittar du anvisningar om parkering och om det är avgiftsbelagt.

Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä