När man åker hem

Svar på vanliga frågor om när man blir utskriven från jouren.

Får jag ett reseintyg för mitt besök oberoende av tiden på dygnet?

Du ska diskutera om färdsättet med personalen. Om din sjukdom eller skada eller tiden på dygnet kräver att du använder annat än lokaltrafik, får du med dig lämpligt intyg för detta. Hälso- och sjukvården kan skriva SV67-intyg bara, om klienten på grund av sitt hälsotillstånd inte kan färdas med det förmånligaste fortskaffningsmedlet.

För anhöriga, som åker hem från jouren, kan man inte skriva ut reseintyg till.

På den här länken hittar du beställningsuppgifter för FPA-taxin för olika områden och anvisningar.

Får jag några anvisningar när jag åker hem från jouren?

Med personalen går man innan hemfärd igenom uppgifter om hemfärd, fortsatta vårdföreskrifter och eventuella kontrolltider. Du får också veta, vart du vid behov ska vända dig. Berätta innan du åker vilka möjliga intyg och dokument du behöver, så kan de göras färdiga i tid.

Får man med sig läkemedel från jouren om apoteken inte är öppna?

När ditt närmaste apotek inte är öppet (till exempel nattetid) eller om du på grund av hur du mår inte kan besöka apoteket när du skrivs ut, kan de på jourer i mån av möjlighet ge ett så kallat startpaket av läkemedlet. Du kan börja medicineringen och kan besöka apoteket följande dag.

Se ditt närmaste apotek

Får jag se mina egna patientuppgifter?

I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att granska dina egna uppgifter. Du kan granska på din egen kommuns webbsidor, där du kan beställa din egen patientjournal. Vuxna ser också sina uppgifter via Mina kanta-portalen. Där loggar du in antingen med personliga bankkoder, mobilkoder eller elektroniskt id-kort. Noggrannare anvisningar hittar du här KanTa – webbplatsen.

Var kan jag lämna respons om mitt jourbesök?

För jourbesökets del hittar du kanalerna att lämna respons på din egen kommuns webbsidor.

Respons som ges på sociala medier är alltid problematiska. På grund av tystnadsplikten kan vi inte kommentera eller behandla dem offentligt.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä