Anhörig på jouren

Svar på vanliga frågor om att vara anhörig på jouren.

När är det besökstid på jouren?

På jourer är det inte besökstider. När du kommer till jouren för att fråga hur din närstående som är patient mår, ta kontakt med anmälan. Personalen vägleder dig till din närståendes vårdplats.

Får ledsagaren vara med patienten på övervakningen?

Närstående får vara med patienten på uppföljningen tidvis begränsat på grund av andra patienters intimitetsskydd och utrymmesbrist. Önskan är att varje patient har högst en eller två anhöriga på besök åt gången.

Besökstillstånd ska alltid kontrolleras med personalen. Besökstillståndet kan påverkas av hur patienten mår, hur de andra patienterna i samma utrymme mår och vårdingreppen samt den övriga situationen på jourpolikliniken.

Får patienten mat på jouren?

Det är normalt att mat inte serveras på jourer eller det finns begränsat av den. I poliklinikavgiften ingår inte måltider. Beroende på jour kan det finnas mellanmål. På vissa jourer finns det mellanmåls- och läskedrycksautomater. Då vården av sängliggande patienter drar ut på tiden sköter vårdpersonalen om serveringen av mellanmål.

Kontrollera alltid före måltid, om patienten får äta och dricka!

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä