Allmänt

Svar på vanliga frågor om jouren i allmänhet.

Varför behandlas patienter som är störande ibland snabbare än andra patienter?

Påverkade och oroliga patienter orsakar ofta störningar och alltså otrygghet hos andra patienter och ledsagare. Personalen ska kunna trygga säkerheten för alla patienter. För att lugna situationen är det ibland nödvändigt att behandla en störande patient så snabbt som möjligt framåt från jourområdet.

På jourer är det nolltollerans mot störande beteende och våld. Osakligt beteende, hot eller våld är absolut förbjudet och dessa kan ha straffrättsliga följder. På flera jourer finns det väktare för att trygga både patienternas och personalen säkerhet.

Får jag äta och dricka fritt?

Kontrollera alltid med skötare före måltid, om du får äta eller dricka. Flera undersökningar kräver fasta och din behandling kan dra ut på tiden på grund av måltid.

Får man använda egen telefon på jouren?

Du kan använda din personliga mobilenhet på jouren enligt anvisningar. Personalen kan vid behov sätta upp begränsningar eller förbjuda användningen för vissa rum/övervakningar.

Får man fotografera på jouren

Aula, väntrum och kafeteria är offentliga utrymmen på sjukhuset. Där kan man fotografera. Observera ändå andra människor, så att du inte kränker deras integritet. Det är förbjudet att fotografera en annan patient eller att publicera fotografier utan deras tillstånd.

Olika behandlingsutrymmen (till exempel mottagnings-, ingrepps- och patientrum) är inte offentliga utrymmen och där kan fotografering begränsas till exempel för att skydda andra patienters integritet eller för patientsäkerhetens skull.

Personalen vill nödvändigtvis inte bli fotograferad. Fråga därför alltid på förhand om tillstånd att fotografera. Det kan finnas skillnader mellan olika sjukhus, men i princip har patienten eller anhöriga inte rätt att fotografera personalens verksamhet.

Du blir väl inte sårad, om personalen inte vill eller hinner vara din fotograf. De har rätt att neka till att ta fotografier.

Föregående sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä