Varför ska man vänta?

På jouren vårdas klienterna i skyndsamhetsordning. Skyndsamhetsordning är inte samma som ankomstordning.

Klienter kommer till jouren ofta på egen hand eller med ambulans. Det är bra att observera att sättet som kan kommer på inte direkt berättar om patientens skyndsamhet eller om man är tvungen att vänta på sin tur.

Utifrån den bedömning som görs i ankomstskedet av skyndsamheten tas klienterna emot och vårdas så att ingens säkerhet utsätts för fara.

Vårdens skyndsamhet kan ändras under väntetiden. Kösituationen på jouren lever därför hela tiden och den är svår att förutsäga även för en erfaren anställd. Man ska alltid berätta för vårdpersonalen om det sker ändringar i hur man själv mår, i synnerhet om väntetiden på jouren drar ut på tiden.

Till arbetets karaktär på jourpoliklinikerna hör situationer som ändras plötsligt. Mottagning av nödfallspatient kan binda mycket personal, då är klienter som har mindre bråttom tvungna att vänta längre.

Det kan bli rusning på jouren vid olika epidemisituationer såsom under influensaperiod och då den första hösthalkan överraskar de som rör sig på gatorna. Vid rusningstillfällen är väntetiderna längre, för det finns inte obegränsat med vårdpersonal. Det tar också sin egen tid för resultaten från laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar att bli färdiga. Dessa kan vårdpersonalen knappast inte påverka.

Tiden går långsamt för den som väntar. Vårdpersonalen försöker informera klitenten i mån av möjlighet om skedena i vården. Klienten kan också själv aktivt fråga om instruktioner i vårdsituationen och bekanta sig med information och skyltar som finns tillgängliga.

Det är viktigt att förstå, att fast man tidvis är tvungen att vänta på jouren så försöker vårdpersonalen garantera alla patienter en säker och högklassig vård. Vårdpersonalen följer ständigt hur alla patienter mår och hur vården går framåt, fast klienten inte alltid märker det själv.

För händelser under jourbesöket såsom mottagning, undersökningar och nödvändiga ingrepp finns inte bara en enda ordning, enligt vilken jourbesöket går framåt. Stigen för varje klient är enligt klientens besvär och byggs individuellt av bitar som behövs för vården. Ibland kan det krävas litet mera bitar för att reda ut besväret än en annan gång. Då tar det naturligtvis också mer tid vid jourbesöket.

Med Mikko på jouren

Mikko sitter i väntrumsaulan och ser sig omkring. I väntrumsaulan hörs svagt gråt från ett spädbarn, en gammal man lutar sig suckandes mot väggen och håller ögonen slutna. En sköterska går igenom väntrumsaulan och stannar till för att fråga om hur den gamle herrn mår. Efter en stund går skötaren och mannen bort till ett rum bakom hörnet där det står uppföljningsrum ovanför.

Mikko tittar på sin klocka. Det känns som om magsmärtorna blir starkare igen. Det har nästan gått en timme sedan blodproven togs. Mikko minns att provtagaren sade, att resultaten troligen blir färdiga på två timmar. Mikko stoppar en sjukskötare som går i korridoren och berättar att han mår sämre.

Sjukskötaren ber Mikko att följa efter och visar hon en bäddplats. Skötaren lovar kontrollera situationen för resultaten. Efter en stund kommer skötaren med smärtstillande medel och berättar att alla resultat inte är färdiga ännu. Mikko tar smärtstillande medel och fortsätter vänta.

Sjuksköta​ren som kommit med läkemedlet berättar ännu, att snart borde kön gå snabbare då de läkare som börjar kvällsskiftet kommer till sitt arbetsskift. Personer som skadades vid en påkörning bakifrån som skedde på motorvägen har bundit personalen på jouren mycket för en stund sen.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä