Undersökningar

På jouren görs undersökningar på klienten för att reda ut vad som orsakat de akuta symptomen eller för att kartlägga skadans omfattning.

De vanligaste undersökningarna som görs på jouren är laboratorieundersökningar eller bilddiagnostiska undersökningar.

För laboratorieundersökningar tar provtagaren blodprov av klienten eller ber klienten lämna urinprov.

Av bilddiagnostiska undersökningar är vanliga röntgenundersökningar så kallade nativbilder mest allmänt i bruk. På jourer med mer omfattande serviceurval kan man i undersökningarna också utnyttja ultraljudsundersökningar och datortomografi. Magnetundersökningar görs bara sällan på jourer.

För undersökningar finns på jouren eller i dess närhet laboratorie- och röntgenenhet. I dessa enheter finns ofta egen personal. Klienten instrueras att gå på undersökningar och efter det komma tillbaka till jouren.

Personalen på jouren eller separata patienttransportörer hjälper klienten på undersökningsbesöket om klienten inte själv kan ta sig från en plats till en annan. Vid undersökningar av en patient i dåligt skick är vårdpersonalen med hela tiden.

Man är ofta tvungen att vänta på svaren från undersökningarna. Resultaten från laboratorieundersökningarna, såsom blodprov, tar tid att bli färdiga och kan variera från uppskattningsvis en timme till två timmar. Om man har så kallade snabbundersökningar i bruk så kan svaren också fås snabbare. Efter bilddiagnostiska undersökningar är man ofta tvungen att vänta på röntgenläkarens utlåtande om undersökningsresultaten.

Med Mikko på jouren

Mikko följer skyltarna och hittar fram till provtagningen. Efter en stund ber provtagaren honom attt komma in i rummet. Mikko instrueras att sätta sig ner i provtagningsstolen och under hans arm läggs en kudde för att stödja ställningen. Mikko ombes att kavla upp ärmen, för provet tas i en ven i armvecket. Provtagaren berättar hela tiden vad som händer och att blodprovstagningen går bra.

Mikko minns att provtagningen ibland inte har varit lika lätt och att det har behövts flera stick. Idag fick man ändå proven med ett stick. Provtagaren visar Mikko ännu till provtagningstoaletten på andra sidan gången och ger noggranna anvisningar för urinprovet. Efter provgivningen går Mikko tillbaka till väntrumsaulan på jouren. Han sätter sig ned och bläddrar i en tidskrift som ligger på bänken för att få tiden att gå.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä