Skötarens intervju

Efter den första bedömningen i samband med bedömningen av behovet av vård och hur akut det är görs en så kallad preciserad tillståndsbedömning för klienten. 

Den här tillståndsbedömningen kan bäst beskrivas med orden skötarens intervju.

I skötarens intervju utreds klientens besvär och bakgrundsuppgifter noggrannare och de mest centrala vitalparametrarna mäts. Oftast mäts blodtryck, puls, andningsfrekvens, syrehalten i blodet det vill säga saturation och blodsockret och man tar hjärtfilm det vill säga ekg.

Beroende på symptom kan också andra mätningar eller undersökningar göras. Vid intervjun utreds klientens bakomliggande sjukdomar och sjukdomshistorik samt medicinering som är i bruk och eventuella allergier.

I samband med intervjun ger skötaren klienten information och anvisningar gällande jourbesöket, vården och kommande undersökningar. Under skötarens intervju har patienten möjlighet att fråga om instruktioner för jourbesöket. Skötaren funderar tillsammans med patienten, hur det skulle vara lättast och säkrast att vänta på att få komma till mottagningen. Skötaren ger klienten anvisningar, hur man ska agera, om man börjar må sämre under väntetiden.

Med Mikko på jouren

Folk går fram och tillbaka och dörrarna till aulan öppnas och stängs. Efter att ha väntat drygt en halvtimme kallas Mikko till mottagningsrummet. Skötaren ber Mikko att ta av sig sina kläder och sätta sig på undersökningsbordet.

Skötaren frågar mer om Mikkos magsmärtor och gör nödvändiga mätningar. Skötaren upptäcker inget avvikande i undersökningarna och berättar att läkaren fortsätter undersökningarna på mottagningen. Vid frågan om magsmärtorna berättar Mikko att smärtan är vågliknande och känns mitt i magen.

Skötaren frågar om Mikko behöver smärtstillande läkemedel. Eftersom smärtan inte just nu är så kraftig säger Mikko nej. Skötaren berättar att Mikko senare kan be om smärtstillande läkemedel om han vill. Mikko får anvisningar att inte äta och dricka före undersökningarna och läkarens mottagning. Till slut berättar skötaren att hon beställer blodprov och urinprov och instruerar Mikko till provtagningen.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä