På uppföljning

Förutom undersökningar, mottagning och ingrepp kan vården av besväret kräva att klientens tillstånd följs upp på jourpolikliniken.

Ibland kan inverkan av de vårdingrepp och den medicinering som ges, ses först efter en viss tid. Det kan också vara så att man måste följa upp hur klientens symptom utvecklas, så att man ser åt vilket håll det går.

Uppföljningstiden kan ur klientens synvinkel kännas onödig och det känns som om inget händer på jouren. Klienter som är på uppföljning kan beroende på hur de mår vänta i sittaulan eller i ett separat uppföljningsrum. De kan vara liggandes på bäddar eller bänkar eller sitta i rullstolar.

Klienter som är på uppföljning är ofta på arbetslistan för den läkare som behandlar dem, men läkaren kan under uppföljningen ta emot andra patienter. Skötarna övervakar hur de klienter som är på uppföljning mår och rapporterar till den behandlande läkaren om det sker ändringar i hur klienterna mår.

Det är bra om en klient som är på uppföljning också själv aktivt berättar om det sker ändringar i hälsan. Även då när den vård som getts har inverkan och man känner sig bättre.

Med Mikko på jouren

Mikko ligger på bädden. Han har för en stund sedan kommit tillbaka från ultraljudsundersökning av magen och väntar på svar. Det smärtstillande läkemedel som sjukskötaren gett har haft inverkan och Mikko mår nu bättre.

I uppföljningsrummet finns förutom Mikko andra klienter. Ibland är det någon som går och det kommer nya. Sjukskötare rör sig i korridoren och ibland tittar skötaren in mellan gardinerna och frågar hur han mår. Utanför uppföljningsrummet hörs en bekant läkares röst då läkaren kallar in nya patienter.

Sjukskötaren kommer till Mikko och byter ut vätskepåsen mot en ny. Mikko vaknar till för att titta på klockan. Han har varit på jouren nu i fyra timmar. Tiden känns lång, tycker Mikko. Han undrar och frågar sjukskötaren, varför det tar så lång tid.

Sjukskötaren stannar och påpekar, att Mikko har varit på många undersökningar, man har följt upp hur han mår och han har fått smärtstillande läkemedel, som har varit till hjälp. Snart kommer läkaren och berättar om resultaten från ultraljudsundersökningen, där det förhoppningsvis framgår, varför Mikko har haft så ont i magen. När man tänker på saken så, inte är nu fyra timmar helt bortkastad tid enligt Mikko heller.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä