På mottagningen

Undersökning och vård av klienterna på jouren sker på läkarens och sjukskötarens mottagning.

På sjukskötarens mottagning kan lindriga skador och till exempel klienter som lider av luftvägsinfektioner vårdas. Sjukskötaren vårdar klienter på mottagningen på egen hand, men sjukskötaren har vid behov stöd av läkare tillgängligt. Läkarens stöd behövs till exempel då klientens vård kräver receptmedicinering.

Läkarens mottagning på jouren är likadan som på andra ställen i hälso- och sjukvården. Läkaren intervjuar och undersöker klienten i mottagningsrummet, bekantar sig eventuellt på förhand med resultaten från blodproven och patientens sjukdomshistorik och försöker ställa en diagnos på patientens symptom.

På jourmottagningen har man i allmänhet ändå inte möjlighet att sätta sig in i vården av patientens långtidssjukdomar, planera omfattande undersökningar eller göra vårdplaner. På läkarens mottagning på jouren koncenterar man sig på att utreda symptom som uppstått akut eller på vård av skada som orsakats av olycka. Om besväret förutsätter fortsatta undersökningar, ombes klienten att ta kontakt med den egna hälsocentralen för fortsatt vård.

Bilddiagnostiska undersökningar som behövs för att reda ut symptomen sker oftast efter mottagningsbesöket, för röntgen- och andra bilddiagnostiska undersökningar krävs i allmänhet remiss. Sjukskötaren har i allmänhet inte befogenhet att utan konsultation av läkare planera dessa undersökningar på förhand.

Med Mikko på jouren

Mikko kallas till mottagningen. En läkare i vit rock presenterar sig och visar in Mikko i rummet. Då Mikko satt i aulan såg han på väggen en affisch, där man uppmanas att undvika att skaka hand, så att bacilluskerna inte sprids.

Mikko sätter sig på läkarens uppmaning på undersökningsbordet och börjar beskriva sin magsmärta för läkaren. Efter att ha ställt preciserande frågor ber läkaren Mikko att lägga sig. Läkaren trycker på magen och gör andra nödvändiga undersökningar. Efter undersökningen får Mikko lov att stiga upp och läkaren kontrollerar resultaten från Mikkos blodprov i journalen.

Mikkos inflammationsvärden är förhöjda. För att reda ut orsaken till magsmärtorna är det nödvändigt att göra ultraljudsundersökning på Mikko. Mikko berättar för läkaren att magsmärtorna har blivit kraftigare och att han inte har kunnat äta ordentligt på hela dagen.

Enligt läkaren kan man ge Mikko smärtstillande medel och vid behov även börja intravenös vätsketillförsel. Mottagningen slutar och Mikko går tillbaka till bäddplatsen för att vänta på att komma på ultraljudsundersökning.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä