Jourbesöket avslutas

Efter undersökningarna, mottagningsbesöket, ingreppen och uppföljningen borde det vara klart vad som besvärar klienten som uppsökt jouren och hur besväret vårdas i fortsättningen.

Efter jourbesöket får klienten oftast åka hem med vårdföreskrifter. Om klientens besvär inte har framkommit på jouren och det behövs akuta fortsatta undersökningar på specialistnivå eller vårdingrepp, tas klienten in som patientet på sjukhuset.

Att man tar in på sjukhus betyder att patienten flyttas för vård till en bäddavdelning som är specialiserad på patients bevär. Ibland kan klientens besvär och hälsotillstånd kräva förflyttning direkt från jouren till operationssal eller sal för ingrepp eller till intensivvårdsavdelningen.

Fortsatt vård av klienten kan även ske på primärvårdens vårdavdelning på den egna hälsocentralen. Dit flyttas klienten från jouren antingen med ambulans eller med bårförsedd taxi. En klient som är i gott skick kan också resa med vanlig taxi.

Om klientens hälsotillstånd inte kräver vård på vårdavdelning och klienten klarar sig självständigt hemma eller med hjälp av närstående, blir klienten utskriven. Klienten kan åka hem med egen bil, lokaltrafik eller om hälsotillståndet det kräver med taxitransport som ersätts av FPA.

Från jouren får klienten med sig vårdföreskrifter hem, vid behov sjukledighetsintyg och recept på läkemedel som eventuellt ordinerats. Efter att klienten åkt hem eller förflyttats till fortsatt vård avslutas jourbesöket.

Med Mikko på jouren

Mikkos väntan på jouren håller på att ta slut. Läkaren som behandlar honom kommer och berättar, vad som har kommit fram i undersökningarna och vad Mikkos magsmärtor troligen beror på. Läkaren berättar att det i ultraljudsundersökningen hittades tecken på inflammation i tarmarna. Läkaren nämnde ordet divertikulit och berättade att det betyder inflammation i tarmfickorna i grovtarmen. Resultaten från blodproven som togs på Mikko stödjer detta fynd enligt läkaren.

För behandling av besväret ordineras Mikko en antibiotikakur och smärtstillande läkemedel. Enligt läkaren är inte inflammation så allvarlig, att Mikko skulle behöva bli kvar på sjukhuset. Läkaren påminner ändå om att om besvären inte börjar underlätta med antibiotikakuren och smärtstillande läkemedel, ska Mikko uppsöka vård på nytt.

Läkaren ger Mikko en bunt papper och går för att behandla nästa patient. Efter en stund kommer sjukskötaren för att ta bort kanylen som satts på Mikko. Sjukskötaren går ännu med Mikko igenom de givna vårdföreskrifterna och berättar, att ett elektroniskt recept gjorts för de läkemedel som ordinerats Mikko och läkemedlen kan hämtas från vilket apotek som helst genom att visa upp FPA-kortet.

Sjukskötaren visar Mikko ut från uppföljningsrummet och önskar honom en trevlig fortsättning på kvällen och hoppas att han ska bli bättre. Mikko går genom jourens väntrum och går mot parkeringsområdet, där han lämnat bilen på eftermiddagen. Mikko är nöjd med jourbesöket och det att orsaken till magsmärtorna klarnade med ett besök. Om Mikko skulle få ändra på något av sitt jourbesök, så skulle det vara att han inte skulle ha behövt vänta så länge. Det är ändå inte alltid möjligt, det förstår Mikko, men det är ändå inte roligt.

Föregående sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä