Ingrepp

För vård av jourhavande besvär kan olika små ingrepp och medicineringar behövas.

Den som skadat sig till följd av en olycka kan behöva en stödskena för att stödja den skadade extremiteten eller en bruten extremitet kan behöva gipsas.

Ett sår kräver ofta förutom rengöring att det sys eller limmas. En klient som lider av smärta och illamående kan vara i behov av intravenös vätsketillförsel eller medicinering, då sätter sjukskötaren en kanyl i ett blodkärl.

Ofta görs ingreppen under läkarens mottagningstid eller efter det. I vissa fall behövs ingrepp genast när man anländer till jouren. Ingreppen görs i allmänhet i ett separat behandlingsrum eller på patientens bäddplats i ett utrymme avskärmat med gardiner. Beroende på ingrepp så görs det antingen av läkare eller av någon annan som hör till vårdpersonalen enligt kunnande och uppgiftsbild.

Med Mikko på jouren

Mikko ligger på bädden. Sjukskötaren kommer till Mikko och berättar, att läkaren har bett att sätta en kanyl i blodkärlet för intravenös vätsketillförsel. Mikko berättar att han faktiskt inte har kunnat äta och dricka normalt på grund av magsmärtan. Sjukskötaren säger att vid behov kan Mikko också få smärtstillande läkemedel via kanylen.

Mikko suckar av lättnad när han hör detta. Magsmärtan tycks bli starkare hela tiden och han skulle gärna hoppas på att det skulle underlätta hans tillstånd. Sjukskötaren förbereder den utrustning som behövs för ingreppet och berättar hela tiden för Mikko, vad som händer.

Mikko erkänner att han inte riktigt tycker om nålar, men håller armen tappert stilla då sjukskötaren sticker. Lyckligtvis är ingreppet snabbt över. Sjukskötaren mäter ännu Mikkos blodtryck och puls och hör efter om Mikko har läkemedelsallergier och går efter det bort för att hämta smärtstillande läkmedel som lovat.

Mikko tittar upp på sänggalven; klar vätska droppar sakta och Mikko känner sig förtroendefull. Om han ännu bara skulle få komma på undersökningen snabbt!

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä