Bedömning av behovet av vård och hur akut det är

För en klient som kommer till jouren görs alltid en första bedömning av behovet av vård och hur akut det är.

Vid den första bedömningen tar man reda på nödvändigheten av vård och hur akut det är att påbörja vården. Bedömningen görs ofta utan några speciella hjälpmedel.

Sjukskötaren intervjuar klienten och bedömer genom att se och känna på andningen och blodcirkulationen. Vid behov mäts febern och blodets syrehalt.

Bedömningen av behovet av vård görs på nytt på jouren, fast klienten skulle ha ringt till hälsorådgivningen före besöket på jouren. Så gör man för att eventuella förändringar som skett i klientens hälsa ska upptäckas i tid. Det finns också besvär, som man inte kan bedöma helt säkert per telefon utan att se patienten. Sådana besvär är till exempel sår och hudsymptom. Efter bedömningen av behovet av vård skrivs klienten in på jouren eller i vissa fall konstateras, att det inte finns behov av jourbehandling och klienten får gå hem. Klienten kan också hänvisas för vård någon annanstans till en vårdplats som passar klientens besvär bättre.

Förutom behdömningen av behovet av vård används skyndsamhetsklassificering på jouren. Med hjälp av klassificeringen försöker man säkra att var och en får den vård den behöver tillräckligt snabbt i förhållande till hur allvarligt besväret är. För att göra skyndsamhetsklassificering så finns det olika klassificeringssystem, där siffror och bokstäver används för att beskriva skyndsamheten. Skyndsamhetsklassificering behövs för att säkerställa patientsäkerheten. Alla klienter kan aldrig behandlas samtidigt på jouren.

Med Mikko på jouren

Det blir Mikkos tur och han får komma till intervju hos sjukskötare för bedömningen av behovet av vård. Mikko berättar att han ringt till hälsorådgivningen, där han blivit hänvisad att komma till jouren.

Sjukskötaren berättar vänligen att utifrån Mikkos symptom är undersökningar och vård under jour nödvändiga i Mikkos fall. Samtidigt frågar sjukskötaren om symptomen och annat om hälsotillståndet och förklarar sig göra en bedömning av behovet av vård och hur akut det är, så att Mikko får rätt vård inom jouren.

Sjukskötaren kontrollerar ännu Mikkos personuppgifter och sätter ett identifieringsarmband runt handleden, där namn och personbeteckning framgår. Sjukskötaren informerar Mikko om skyndsamhetsklassificeringen som är i bruk på jouren. Mikko hör utifrån sina symptom och hur han mår till skyndsamhetsklass D. Sjukskötaren försäkrar sig ännu om, om Mikko orkar vänta på sin tur sittandes och efter att ha fått ett positivt svar hänvisar sjukskötaren honom till väntrumsaulan.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä