Anmälan

På flera jourer har man i anmälan könummersystem i bruk.

När man kommer till jouren tar man ett könummer och sätter sig ner och väntar på sin egen tur för sjukskötarens bedömning av behovet av vård. Beroende på system kan apparaten föreslå, att du kontrollerar dina kontaktuppgifter i samband med att könumret skrivs ut. Det påskyndar uträttande av ärendet om uppgifterna är kontrollerade på förhand.

Symptom som kräver akut vård såsom bröstsmärtor, andningssvårigheter, störningar i medvetandegraden eller symptom som passar störning i hjärnans blodcirkulation, förutsätter att vård påbörjas snabbt.

Om det till anmälan på jouren kommer en person som lider av ovanstående symptom, ska vårdpersonalen utan dröjsmål få uppgift om saken. Vid nödsituation är det alltid bättre att ringa till det allmänna nödnumret 112 i stället för att själv på egen hand försöka ta sig på plats.

Med Mikko på jouren

När Mikko kommer till jouren tar han ett könummer och sätter sig ner och väntar. På könummertavlan lyser nummer 107 rött. Mikko har nummer 112. Det betyder att det är fem klienter före Mikko. Mikko har ännu magsmärtor, men han upplever att han kan vänta på sin tur. Det verkar vara bråttom på jouren, men kön till bedömning av behovet av vård tycks ändå gå jämnt.

Föregående sida Nästa ​sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä