Anlända till jouren

Till jouren anländer man beroende på besväret och hur akut besväret är antingen på egen hand eller med hjälp.

Patienter som behöver akut vård kommer ofta med ambulans med akutvårdspersonalen.

Det är ändå inte ovanligt att en klient som mår dåligt och som behöver akut vård själv eller med hjälp av ledsagare uppsöker jouren den första gången.

Ingångarna till jourerna försöker man göra så framkomliga som möjligt och skyltarna så tydliga, att även den som kommer för första gången vet, hur man ska agera och vart man ska gå.

Med Mikko på jouren

Mikko har sedan småtimmarna haft besvär av magsmärtor som så småningom blivit värre. Mikko har varit i kontakt med hälsorådgivningen per telefon. Efter att han berättat, att han förutom magsmärtorna känner sig utmattad och har feber så har hälsorådgivningens sjukskötare hänvisat honom till jouren för undersökning.

Mikko går in i sin bil och kör enligt de anvisningar han fått till jouren. Han har besökt jouren tidigare så den är bekant och han hittar utan svårigheter rätt parkeringsområde nära ingången till jouren. På parkeringsområdet finns det ännu förvånansvärt mycket plats, fast det redan är sent på eftermiddagen.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä