Prehospitala akutsjukvård

Enligt lagen ansvarar sjukvårdsdistriktet för prehospitala akutsjukvårdstjänsten.

Sjukvårdsdistriktet kan organisera den prehospitala akutsjukvården själv eller köpa tjänsten från en annan organisation, som i flesta fall är räddningsverket eller en privat ambulanstjänst. Sjukvårdsdistriktets beslut om tjänstenivån avgör prehospitala akutsjukvårdssystemets struktur och syften.

Sjukvårdsdistrikten och de regionala ansvarsläkarna för akutvården leder hela prehospitala akutsjukvårdssystemet. På fältet är det fältcheferna och akutvårdscheferna som leder verksamheten för den prehospitala akutsjukvården.

Det prehospitala akutsjukvårdssystemet består av lämpligt utrustade ambulanser, med andra ord prehospitala akutsjukvårdsenheter, och deras personal. I systemet kan det finnas enheter på olika nivåer. Alla prehospitala akutsjukvårdsenheter behöver inte vara avsedda för transport av patienter, utan en del kan vara avsedda för att transportera prehospital akutsjukvårdspersonal till händelseplatsen. Alla prehospitala akutsjukvårdspatienter behöver inte ens fortsatt vård eller transport till en vårdenhet.

Transport av patienter mellan olika vårdenheter, transport till hemmet och andra beställda uppdrag hör inte till den prehospitala akutsjukvårdstjänstens område. Det är oftast privata prehospitala akutsjukvårdstjänster som tar hand om sådana icke-brådskande ärenden och bedömningar.

Enheter för akutvård på olika nivåer:

Prehospitala akutsjukvårds units

Det finns också förstainsatsvårds- dvs. räddningsenheter som kan ge första hjälpen och börja vårda patienten. Dessa enheter är utrustade med prehospital akutsjukvårdsrustning och deras personal är utbildade som förstavårdare på basnivå. Bland annat gränsbevakningsväsendets enheter och enligt överenskommelse frivilliga brandkårer och/eller andra frivilligorganisationer kan fungera som förstainsatsvårdsenheter.

Ambulans på basnivå

Den akutvårdsenhetens basnivån är ofta bemannad med paramedicinare/närvårdare som är specialiserad på akutvård eller specialiserade räddare. Basnivån handlar den vanligaste akutvårdssituationerna.

Ambulans på vårdnivå

I en ambulans på vårdnivå arbetar förstavårdare som har avlagt yrkeshögskoleexamen och sjukskötare som har tilläggsutbildning inom den prehospitala akutsjukvården. I en enhet på vårdnivå finns det ett mer omfattande läkemedelsurval och utrustning för mer sällsynta och krävande situationer.

Fältchef

Det prehospitala akutsjukvårdens fältchef är en erfaren förstavårdare på vårdnivå som har ledarskapsutbildning och andra tilläggsutbildningar. Fältchefen fungerar som en operativ ledare som deltar i de mest krävande situationerna och fungerar som chef för den prehospitala akutsjukvården i specialsituationer på fältet.

Läkarenheter

I läkarenheter, som färdas med bil eller helikopter, arbetar akutvårdsläkare med sina akutvårdsteam. Läkarenheter deltar i de mest krävande situationerna och sjukdomfall. De har kunskaper om och utrustning för mer sällsynta situationer och har utbildning i att ge patienten intensivvård redan på fältet. De jourhavande läkarna i enheten tar också hand om de prehospitala akutsjukvårdsenheternas konsultationer och andra konsultationer utanför sjukhuset som handlar om prehospitala akutsjukvårdssituationer.

Maja blir akut sjuk

Maja ligger i stabilt sidoläge och andas lugnt. Vännen försöker fråga hur hon mår men hon svarar inte och verkar förvirrad. Efter en stund kommer väktaren tillbaka följd av förstavårdarna. De tar ansvaret och frågar vännen om Majas personliga uppgifter och vad som har hänt. Vännen berättar om Majas sjukdom och händelseförloppet.

Samtidigt undersöker förstavårdarna Maja lite närmare. De mäter hennes blodtryck och blodsocker samt blodets syremättnad. Maja börjar vakna men minns ingenting om händelsen. Efter en stund när Maja inte längre är lika förvirrad berättar förstavårdarna henne att hon har fått ett krampanfall. Hon verkar trött men svarar rationellt på förstavårdarnas frågor.

Maja berättar för förstavårdarna om de mediciner som hon tar och om det några minuter långa krampanfallet som hon fick hemma tidigare i morse. Den ena förstavårdaren gör noggranna anteckningar om händelsen och patienten i den prehospitala akutsjukvårdsrapporten. Förstavårdarna agerar enligt vårdrekommendationer. De rekommenderar Maja transport till fortsatt vård och/eller -övervakning på den lokala akutmottagningen eftersom hon redan har fått två krampanfall under samma dag. Maja tycker också själv att det skulle vara en bra idé att ta reda på situationen.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä