Nödlarm

Nödcentralen fungerar som den första myndighetslänken när man behöver hjälp. Nödcentralen tar emot larm, ger instruktioner för hur man ska göra och sänder vid behov professionell hjälp till platsen.

Man ska alltid ringa till nödnumret 112 när det är fråga om ett brådskande, verkligt nödfall när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

I Finland finns det endast ett nödnummer, 112. Samma nödnummer 112 fungerar också i alla andra EU-länder och du kan ringa till 112 från vilken telefon som helst utan riktnummer.

Man kan ringa till 112 även om man har ett utländskt telefonabonnemang. Då behöver man inte heller ha något riktnummer, det räcker att trycka 112.

När du är utomlands kopplas ditt samtal till en lokal nödcentral. Om du reser utanför EU kom ihåg att ta reda på vilka nödnummer som används i ditt resemål.

Om nödnumret är upptaget, avsluta inte samtalet! Du hör en inspelning där du uppmanas att vänta en stund på linjen. Nödcentralen svarar på nödsamtalen så snabbt som möjligt och alltid i den ordning samtalen kommer.

När du ringer till 112:

  • Svara på frågorna
  • Följ de instruktioner som du har fått
  • Avsluta inte samtalet förrän du har fått lov

Maja blir akut sjuk

Majas krampanfall har dröjt ungefär tre minuter, och vännen skyddar fortfarande hennes huvud så att hon inte ska skada sig. Vännen bestämmer sig för att ringa till nödcentralen eftersom Maja har fått två krampanfall under samma dag.

På plats finns även butikspersonal och en väktare som skulle kunna ringa larmsamtalet, men Majas vän vill ringa samtalet själv, eftersom hon också kan svara på de frågor som nödcentralsoperatören möjligen ställer.

Hon ringer till nödcentralen via 112 Finland -appen, och nödcentralsoperatören svarar i telefonen nästan genast. Majas vän använder telefonens högtalarfunktion för att kunna fortsätta att skydda Majas huvud.

Vännen berättar kort vad som har hänt och ger händelseplatsens adress, även om nödcentralsoperatören kan se den exakta positionen med hjälp av 112 Finland-appens satellitpositionering…

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä