Igenkännande av situationen

Att man snabbt känner igen situationen spelar en stor roll i om patienten klarar sig och hur fortsatt vård kommer att vara.

Att man snabbt känner igen situationen, vågar reagera i den och ge första hjälpen kan i flera fall betydligt minska antalet skador hos patienten.

En lekmans första hjälp och nödlarm spelar en stor roll: hans eller hennes agerande kan förbättra patientens möjligheter att klara sig och ger akutvårdspersonalen möjligheten att hjälpa.

Maja blir akut sjuk

Majas vän uppfattar genast situationen och vet att Maja har epilepsi och att hon tar läkemedel mot det. Vännen har gått en kurs i första hjälpen och har tidigare sett Maja krampa. Därför vet hon vad man ska göra i en sådan här situation.

Vännen skyddar Majas huvud med sina armar för att Maja inte ska slå huvudet i golvet eller skada sig på något annat sätt. Det dröjer några minuter och Majas krampanfall fortsätter. Majas vän lugnar ner folk som börjar samlas runt dem och berättar att det inte är någon fara och att allt säkert blir bra snart.

Majas vän kommer plötsligt ihåg att Maja hade berättat att hon hade fått ett krampanfall också hemma i morse. Då hade hennes pojkvän varit på plats och hjälpt henne. I morse hade Majas krampanfall varit över efter några minuter. Då hade Maja beslutat sig för att inte söka hjälp efter att krampanfallet hade gått över. Majas vän undrar om hon ändå borde ringa till nödcentralen…

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä