Första hjälpen

Första hjälpen behövs oftast i små vardagliga olyckor eller vid anfall.

Det kan vara du eller din familjemedlem, arbetskamrat eller en slumpmässig förbipasserande som behöver hjälp. Kunskaper i första hjälpen hjälper dig att känna igen situationen och börja agera. Om du misstänker att situationen är livshotande ska du alltid ringa 112 så fort som möjligt.

Om det finns flera hjälpande i situationen ska uppdragen delas: en börjar ta reda på vad som har hänt och börjar med första hjälpen, och en annan ringer 112 och varnar andra om det behövs, till exempel om det är fråga om en trafikolycka.

Första hjälpen är en del av en längre hjälpkedja, där man inte ska glömma förebyggandet av olyckor och tidig upptäckt av symptom vid anfall. Vem som helst kan ge första hjälpen.

Det är nyttigt att bekanta sig med första hjälpen -anvisningarna. Man kan öva första hjälpen antingen på egen hand eller på en kurs. Du kan till exempelvis bekanta dig med Jourhusets första hjälpen -anvisningar eller webbkurser i första hjälpen. När en människa behöver hjälp är det bråttom! Om du behärskar första hjälpen bra kan du rädda liv!

Maja blir akut sjuk

Majas vän skyddar fortfarande Majas huvud, och väktaren följer nödcentralens anvisningar och går till huvudentrén för att visa ambulanspersonalen vägen till olycksplatsen.

Majas krampanfall verkar inte längre vara lika kraftiga som tidigare. Nödcentralsoperatören anvisar att om krampanfallet lättar ska man lägga Maja i stabilt sidoläge och se till att hon kan andas fritt. I slutet av samtalet ber nödcentralsoperatören Majas vän att ringa på nytt om situationen förändras.

Majas vän får lov att avsluta samtalet. Efter en stund tar Majas krampanfall slut. Vännen lägger Maja i stabilt sidoläge enligt de anvisningar som hon har fått på kursen i första hjälpen och ser till att Maja kan andas fritt.

Föregående sida Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä