Vad händer i prehospital akutsjukvård?

​​

Med prehospital akutsjukvård avses den brådskande vård till en person som har blivit akut sjuk, och vid behov transport av patienten till en lämplig vårdenhet om patientens hälsotillstånd kräver det. Prehospitala akutsjukvården och den sjukvård som hör till akutvården är en del av vårt hälsovårdssystem. Tack vare den fungerande och högklassiga prehospitala akutsjukvårdstjänsten kan en akut insjuknad patient börja behandlas redan innan han eller hon är framme på vårdenheten.

pic Akut sjukdom eller skada

Prehospitala akutsjukvårdspatientens vårdkedja börjar vanligen när en person får en akut sjukdom eller skadar sig.

pic Igenkännande av situationen

Att man snabbt känner igen situationen spelar en stor roll i om patienten klarar sig och hur fortsatt vård kommer att vara.

pic Nödlarm

Nödcentralen fungerar som den första myndighetslänken när man behöver hjälp. Nödcentralen tar emot larm, ger instruktioner för hur man ska göra och sänder vid behov professionell hjälp till platsen.

pic Nödcentralsverket

Nödcentralens uppgift är att ta emot nödlarm och snabbt larma myndighetshjälp till platsen.

pic Första hjälpen

Första hjälpen behövs oftast i små vardagliga olyckor eller vid anfall.

pic Prehospitala akutsjukvård

Enligt lagen ansvarar sjukvårdsdistriktet för prehospitala akutsjukvårdstjänsten.

pic Transport

Vid behov transporterar prehospitala akutsjukvårdsenheterna patienten till den lämpligaste vårdenheten.

pic Fortsatt vård/utskrivning

Om patienten behöver transport transporteras han eller hon till den lämpligaste vårdenheten för fortsatt vård och/eller övervakning.