Hur mycket kostar ett jourbesök?

Staten styr klientavgiftspolitiken inom social-, hälso- och sjukvården genom lagstiftning. Målet är att avgifterna aldrig ska utgöra ett hinder för den som behöver hjälp.

De maximala avgifterna för kommunala social- och hälsotjänster fastställs i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Kommunen kan själv fatta ett beslut om de ger tjänster för lägre avgifter till invånarna eller helt avgiftsfritt. Enligt lagen får avgiften inte vara högre än produktionskostnaderna för ifrågavarande tjänst.

Avgifterna för offentlig hälso- och sjukvård har ett s.k. avgiftstak per kalenderår. När de sammanlagda avgifterna nått det fastställda avgiftstaket tas inte längre avgifter ut för dessa tjänster, som hör till avgiftstaket.

Under året 2018 – 2019 var avgiftstaket 683 euroa. Indexjustering görs på avgiftstaket vartannat år.

Avgifterna som tas ut för tjänster som barn och unga som inte fyllt 18 år använt beaktas i vårdnadshavarens avgiftstak. Då avgiftstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har ackumulerat avgiftstaket.

Klientavgifterna inom universitetssjukvårdsdistrikten

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Patientavgifter (HUS)

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt Klientavgifter (PPSHP, på finska)

Birkalands sjukvårdsdistrikt Klientavgifter (TAYS, på finska)

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt Patientavgifter (KYS, på finska)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Klientavgifter (ÅUCS)

Du hittar information om patientavgifterna i din egen region på den egna kommunens webbplats.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä