TerveyskyläPRO för professionella

HälsobynPRO är en webbtjänst för dig som jobbar inom social- och hälsovården.

I tjänsten hittar du vårdguider och digitala arbetsredskap, till exempel kan du söka efter specialister att konsultera. Tills vidare finns tjänsten enbart på finska.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä