Jourhusets anvisningar för egenvård för professionellt bruk

I ordboksverktyget har man samlat Jourhusets utskrivbara och elektroniska versioner av egenvårdsanvisningarna för professionellt bruk.

De utskrivbara egenvårdsanvisningarna (pdf) är lämpliga att ges för patienter till exempel i samband med bedömningen av vårdbehovet eller besök hos sjukskötarens mottagning.

Egenvårdsanvisningarna som är i form av en webbsida är lämpliga för utdelning för kunder i olika elektroniska rådgivnings- och servicekanaler, såsom chatt, sms eller olika kundportaler inom hälsovården.

Uppdaterad   

Kyllä