För professionella

Beställ Hälsobyns nyhetsbrev för professionella

Vill du dra nytta av Hälsobyns innehåll i ditt arbete i större utsträckning? Saknar du verktyg för att utveckla din yrkeskompetens eller material för patientvägledning? Beställ Hälsobyns nyhetsbrev så får du till din e-post ett sammandrag av Hälsobyns nya innehåll riktade till social- och hälsovårdspersonal.