Vierailut ja potilastiedustelut

Tulovaiheessa on hyvä tarkastaa, että lähiomaistiedot ovat oikein potilastietojärjestelmässä.

Vierailut päivystyksessä

Päivystyksessä ei ole varsinaisia vierailuaikoja. Pikainen lähiomaisten vierailu potilaiden luona on mahdollista tilanteen mukaan. Erityispotilasryhmien kuten omaishoitajien, tulkin tai alaikäisen potilaan huoltajan läsnäolo potilaan tukena voi olla perusteltua tapauskohtaisesti.

Potilastiedustelut

Kun lähiomainen on päivystyksessä, toivomme omaisten keskenään sopivan kuka on yhteydessä päivystykseen. Tulovaiheessa on hyvä tarkastaa, että lähiomaistiedot ovat oikein potilastietojärjestelmässä. Pääsääntöisesti tietoa annetaan merkityille lähiomaisille, muille omaisille ei tietoja voida käytännössä antaa, tai vierailuja mahdollistaa. Omaisen hoito, sekä siihen liittyvät tutkimukset ja mahdollisten kokeiden tulokset voivat viedä runsaasti aikaa.

 

Päivitetty  2.10.2019