VSSHP Ensihoitopalvelut

​Tyks Akuutin ensihoitopalvelut 

Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, ensihoidon kenttäjohtaminen sekä lääkäriyksikkötoiminta.

Ensihoitopalvelun järjestämistapa VSSHP:ssä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ensihoitopalvelun alueellaan monituottajamallilla. Toimintaa tuotetaan osin omana toimintana, osin yhteistoiminnassa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, sekä ostopalveluna muilta palveluntuottajilta.

Ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä ja yksiköt

VSSHP:ssä ensihoitopalvelua johtaa Tyks Akuutin ensihoidon ylilääkäri. Päivittäistä ympärivuorokautista lääketieteellistä toimintaa johtaa Tyks-erityisvastuualueen päivystävä ensihoitolääkäri ensihoidon kenttäjohtajien kanssa.

Päivystävä ensihoitolääkäri toimii FinnHEMS20–lääkäriyksikössä. Yksikkö palvelee koko Varsinais-Suomen aluetta, ja sen tukikohta sijaitsee Turun lentoaseman alueella. Yksiköllä on käytössään helikopteri ja maayksikkö, ja se tavoittaa 30 minuutin sisällä hälytyksestä myös joitakin Satakunnan ja Uudenmaan alueita.

Tyks:n T-sairaalassa sijaitsevassa ensihoidon tilannekeskuksessa työskentelevä kenttäjohtaja vastaa koko sairaanhoitopiirin alueen kenttäjohtamisesta yhteistyössä Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin ensihoitoalueiden kenttäjohtajien kanssa. T-sairaalan ensihoidon tilannekeskuksen kenttäjohtaja koordinoi kiireellisten ensihoitotehtävien ja kiireettömien siirtokuljetustehtävien resursseja yhdessä ajojärjestelijän kanssa.

Turun kenttäjohtoyksikön ajoneuvona on johtamiskäyttöön soveltuva ajoneuvo, jolla ei pääsääntöisesti kuljeteta potilaita. Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin kenttäjohtoajoneuvot ovat tavanomaisia ambulansseja, jotka kuljettavat potilaita kuten muutkin ensihoitoyksiköt ja jossa toinen ensihoitajista toimii alueellisen kenttäjohtajan roolissa. Yksiköiden asemapaikat ovat T-sairaalan ja lähisairaaloiden päivystysten yhteydessä.

Sairaanhoitopiirin alueella on vuodessa n. 66 000 ensihoitotehtävää. Sairaanhoitopiirin alueella toimii 34 ensihoitoyksikköä, joista 28 toimii ympärivuorokautisesti. Tämän lisäksi hoitolaitossiirtoihin varatut ambulanssit osallistuvat ensihoitotehtävien hoitamiseen siirtokuljetustilanteen salliessa.

Ensivasteyksikkötoiminta ja viranomaisyhteistyö

VSSHP:n alueella on runsaasti ensivasteyksikkötoimintaa. Ensivastepalveluita tuottavat lukuisat vapaapalokuntayhdistykset, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen ja Turunmaan piirit sekä Fortumin Naantalin jalostamon ja Meyerin Turun telakan tehdaspalokunnat.

VSSHP:llä on myös Rajavartiolaitoksen kanssa sopimus meripelastushelikopterin käyttämisestä ensihoitotehtäviin. Rajavartiolaitoksen tuottamalla meripelastustoiminnalla on merkittävä rooli saaristoalueen ensihoitotehtävien hoitamisessa. Päivittäin viranomaisyhteistyötä tehdään niin poliisi-, pelastus- kuin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Ensihoitopalvelun yhteystiedot

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku

Toimitusjohtaja Sirpa Rantanen
sirpa.rantanen@tyks.fi
02 313 8920

Ensihoidon ylilääkäri Timo Iirola
timo.iirola@tyks.fi
02 313 8921

Ylihoitaja Anne Hedman
anne.hedman@tyks.fi
02 314 4410

Ensihoitopäällikkö Tomi Nieminen
tomi.nieminen@tyks.fi
02 313 7304

Päivitetty  2.10.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri