Tietoa Päivystystalosta

Päivystystalo auttaa, neuvoo ja ohjaa äkillisissä terveysongelmissa missä ja milloin vain apua tarvitset.

Päivystystalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Tarjoamme tukea päätöksentekoon, tietoa ja toimintaohjeita äkillisten terveysongelmien varalle sekä teemme päivystyspoliklinikoiden toimintaa tutuksi.

Äkillisen oireen tai tapaturman yllättäessä löydät Päivystystalosta toimivat työkalut hoidon tarpeen arvion tekemiseen itsellesi tai läheisellesi sekä itseäsi lähimpänä sijaitsevan päivystyksen tai lähimmän palvelevan apteekin löytämiseksi. Päivystystalosta löydät lisäksi ohjeet hätätilanteessa toimimiseen sekä keskeisimmät ensiapuohjeet. Tarjoamme kaikille avoimia ja maksuttomia ensiapuverkkokursseja, joiden avulla voit kehittää omia ensiapu- ja auttamistaitojasi tositilanteessa.

Päivystystalon ovet ovat aina avoinna. Voit etsiä tietoa ja käyttää työkaluja milloin ja missä vain. Kaikki Päivystystalon palvelut ovat käytettävissä verkkoyhteydessä olevalla puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Päivystystalon palvelut on suunniteltu ja kehitetty yliopistollisten sairaanhoitopiirien päivystyshoidon ammattilaisten yhteistyönä Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa, joka saa rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Päivystystaloon kehitetään jatkossa lisää uusia, sähköisiä hoidon tarpeen arvion ja palveluohjauksen työkaluja.

päivystyspoliklinikka; akuutti; Päivystys; ensiapu

Päivitetty  24.2.2018