​​​​​​​​​​​Hoidon tarpeen arviointi

Äkillisten terveysongelmien vakavuutta ja kiireellisen hoidon tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

​​​​​​​​Päivystyksellisellä hoidon tarpeen arvioinnillatarkoitetaan tilannetta, jossa arvioidaan tarvitaanko äkillisen terveysongelman selvittämiseksi kiireellisiä tutkimuksia ja hoitoa terveydenhuollossa.

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, va​mman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Hoidon tarpeen arviointiin osallistuvat kaikki hoitoketjuun kuuluvat alkaen potilaasta ja hänen läheisistään jatkuen niihin terveydenhuollon ammattilaisiin ja hätäkeskuspäivystäjiin, joihin potilas ottaa yhteyttä.

Asiakkaan omaa päätöksentekoa äkillisissä terveysongelmissa tuetaan puhelimitse toteutettavan päivystyksellisen terveysneuvonnan ja Päivystystalon sähköisen Päivystyshelppi- palvelun avulla.

Päivystyksellinen terveysneuvonta​


Seuraava sivu

 
 

Päivitetty  3.12.2018 10.18