Tays Valkeakosken päivystys

Tays Valkeakosken päivystyksessä hoidamme joka päivä ympäri vuorokauden kiireellistä apua tarvitsevia potilaita. Samoissa päivystystiloissa toimii sekä erikoissairaanhoidon päivystys että terveyskeskusten yhteispäivystys.

​Kuntien päivystykset Tays Valkeakosken sairaalassa

Tays Valkeakosken päivystyksessä toimii perusterveydenhuollon päiväpäivystys Valkeakosken kaupungin asukkaille ja ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys Valkeakosken, Akaan, Urjalan, Kangasalan, Pälkäneen, Lempäälän ja Vesilahden kuntien asukkaille.

Kuntien päivä-, ilta-, yö- ja viikonloppupäivystykseen tullaan ilman lähetettä. Hoidamme Tays Valkeakosken päivystyksessä ne äkillisesti loukkaantuneet ja sairastuneet potilaat, joita ei voida hoitaa terveysasemilla.

Ennen päivystykseen lähtemistä kannattaa soittaa päivystyksen numeroon 03 311 67260. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, antaa hoito-ohjeet ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan.

Mikäli ulkopaikkakuntalaisen tai ulkomaalaisen potilaan sairaus tai vamma vaatii päivystyksellistä, kiireellistä hoitoa, hänet hoidetaan Tays Valkeakosken päivystyksessä. Hänenkin on hyvä soittaa yllä mainittuun numeroon ennen päivystykseen tuloa, siellä neuvotaan oikean hoitopaikan valinnassa.

Päivystyksessä arvioidaan tulkin tarve. Tulkkipalvelu on potilaalle maksuton.

Hoito Tays Valkeakosken päivystyksessä

Tays Valkeakosken päivystyksessä hoidamme joka päivä ympäri vuorokauden kiireellistä apua tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat ensisijaisesti lähetteellä. Ilman lähetettä hoidetaan vain vaikeat, terveyttä ja henkeä uhkaavat tapaturmat ja sairaudet. Potilaat tutkitaan ja hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi vastaanottava sairaanhoitaja eli triagehoitaja. Jos potilaan vaiva ei ole henkeä uhkaava tai ei vaadi päivystysluonteista hoitoa, hänet ohjataan toiseen hoitopaikkaan tai kotiin.

Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen potilas ohjataan odottamaan aulatilaan tai saatetaan suoraan vuodepaikalle, josta hänet kutsutaan sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Potilas tapaa lääkärin aina, jos hänen tilansa vaatii päivystyksellistä lääkärin arviota. Tarvittaessa potilas ohjataan laboratoriotutkimuksiin tai röntgenkuvaukseen. Tämän jälkeen lääkäri päättää hoidosta ja hoitopaikasta.

Yleensä potilas pääsee hoidon tarpeen arvioon noin 10 minuutissa, ja sen jälkeen hoito toteutuu kiireellisyysjärjestyksessä. Koska päivystyksen tapahtumia on vaikea ennakoida, odotusaika voi ajoittain venyä pitemmäksikin. Erikoissairaanhoidossa hoidettavien potilaiden kokonaishoitoaika on keskimäärin noin 3,5 tuntia, perusterveydenhuollon päivystyksessä yleensä noin 1,5 tuntia.

Potilas voidaan ottaa tarkkailuosastolle lisätutkimuksia tai taudin seurantaa varten yhden tai kahden vuorokauden ajaksi. Tarkkailuosastolla hoidamme myös lyhytkestoista sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, kuten

  • infektiopotilaat
  • rytminsiirtopotilaat
  • monitoriseurantaa vaativat potilaat
  • lievät myrkytyspotilaat
  • lyhytjälkihoitoiset kirurgiset potilaat

Tarkkailuosaston hoitojakson jälkeen lääkäri päättää, pääseekö potilas kotiin vai tarvitseeko hän jatkohoitoa, kuten tehostettua kotisairaanhoitoa tai hoitoa terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla.

Henkilöstö

Päivystyksen henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä lääkintävahtimestari. Lääkäreinä toimii laillistettuja lääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä sekä erikoislääkäreitä. Lisäksi päivystyksessä työskentelee potilaskuljettajia, sairaalahuoltajia, laboratoriohoitajia, osastonsihteereitä ja vartijoita.

Hoitohenkilöstöä on yhteensä noin 40.

Ilmoittautumisohjeet

Päivystykseen kuljetaan sairaalan pääovesta päivisin kello 8 – 22. Päivystykseen ilmoittaudutaan sairaalan pääaulan ilmoittautumisautomaatilla. Numero näkyy aulan monitoreissa, kun potilas kutsutaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin tai vastaanotolle.

Yöaikaan päivystykseen kuljetaan B-ovesta, joka on ennen sairaalan pääovia oikealla seinustalla. Ovi on lukossa ja tullaan avaamaan ovikelloa soittamalla. Potilas ilmoittautuu vastaanottavalle hoitajalle.

Hoidon tarpeen arvio

Hoidon tarpeen arvion tekee sairaanhoitaja, joka luokittelee potilaat erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon päivystykseen.

Perusterveydenhuollon potilaat ohjataan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tai oman paikkakunnan päivystyspisteeseen.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Päivystyksessä toimii sairaanhoitajan vastaanotto, jota pitää kokenut sairaanhoitaja.

Vierailut päivystyksessä ja potilastiedustelut

Päivystyksen tarkkailutilat ovat rajalliset ja yksityisyyden säilyttämisen vuoksi läheiset ohjataan aulaan odottamaan.

Läheisillä on kuitenkin mahdollisuus käydä potilasta katsomassa ja keskustella tilanteesta hoitavan lääkärin sekä hoitajien kanssa. Erityistilanteissa läheisille annetaan lupa olla potilaan luona.

Potilastiedustelut

Puhelinnumero Sairaanhoitaja 03 311 67260

Potilasmaksut

Käyntimaksu on 32,70 euroa. Taysin potilastoimisto hoitaa laskutuksen. Lasku käynnistä tulee potilaalle kotiin.

Kahvio ja automaatit

Juoma- ja välipala-automaatti

Pääaulasta löytyy juoma- ja välipala-automaatti.

Kahvio (aukioloajat)

Kahvio on avoinna asiakkaille arkisin kello 8 – 14.

Pankkiautomaatti

Tays Valkeakosken sairaalassa ei ole pankkiautomaattia. Lähin automaatti sijaitsee noin 350 metrin päässä sairaalalta etelään osoitteessa Ulvajankatu 3, 37600 Valkeakoski

Karttalinkki

Kulkuohjeet ja pysäköinti

Kulkuohje
Tays Valkeakosken sairaala sijaitsee kaupungin keskustassa.

Karttalinkki

Sairaalan alueella pysäköinti on maksutonta.

Siirry sairaala-alueen karttaan

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä

Tampereelta, Lempäälästä ja Akaasta tulevat Valkeakosken Liikenteen linja-autot pysähtyvät lähellä Tays Valkeakoskea. Pysäkki sijaitsee Ulvajankadulla, lähes vastapäätä sairaalaa. Pääovelle on matkaa reilut 100 metriä.

Muiden liikennöitsijöiden linja-autot pysähtyvät pääsääntöisesti Valkeakosken linja-autoasemalla tai keskustassa.

Yhteystiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tays Valkeakoski päivystys

Käyntiosoite:

Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski
Puhelinnumero 03 311 67260
Faksi 03 311 67422

 

Päivitetty  24.1.2020