Tays alueen ensihoito

Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä tilanarviosta ja tarvittaessa ensihoidosta ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön. Päivystystoimintoja keskitettäessä korostuu potilaiden tarkoituksenmukaisen hoitoonohjaus. Näin voidaan vähentää turhia potilassiirtoja ja siten vapauttaa ambulansseja tarkoituksenmukaisiin tehtäviin.

Ensihoitopalvelun tehtävät

  1. Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa
  2. Ensihoitovalmiuden ylläpitäminen
  3. Tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin
  4. Osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa ja
  5. Virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.

Tays alueen ensihoitojärjestelmä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitolääkäri- ja kenttäjohtajatoiminnot alueellaan. Ensihoidon lääkäriyksikkö päivystää Tampere-Pirkkalan lentokentällä olevasta tukikohdassa, ja liikkuu joko helikopterilla tai autolla riippuen tapahtumapaikasta ja vallitsevasta säätilasta. Ensihoidon tilannekeskus sijaitsee Tays:n kampusalueella ja ensihoidon kenttäjohtaja hälytetään tehtävälle täältä.

Ambulanssitoiminnot tuotetaan monituottajamallina yksityisten palveluntuottajien ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kesken. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tuottamaan ensihoitopalveluun kuuluvat ambulanssit seuraavissa kunnissa: Nokia, Pirkkala, Tampere ja Valkeakoski, Lempäälä, Akaa, Vesilahti sekä Ylöjärven eteläinen asemapaikka. Muut ambulanssiyksiköt kilpailutetaan palvelutasokaudelle yksityisten palveluntuottajien kesken.

Pirkanmaan pelastuslaitos tuottaa yhteistyösopimuksella ensivastetoiminnan, paitsi Jämsän ja Kuhmoisten alueella, joilla ensivastetoiminnan tuottaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

Kiireettömien potilassiirtokuljetusten yksiköt ovat tarvittaessa käytettävissä ensihoitopalvelun resursseina esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa, ensimmäisenä hätätilapotilaan tavoittavana yksikkönä tai kiireellisen ensihoitopalvelun ruuhkatilanteissa. Vastaavasti, ensihoitopalvelun yksiköitä voidaan tarvittaessa käyttää kiireettömissä hoitolaitossiirroissa.


 

 

Päivitetty  15.8.2018