Lasten ja nuorten päivystys

Lasten ja nuorten päivystys on erikoissairaanhoidon päivystys, jossa hoidetaan kellonajasta riippumatta lääkärin päivystyslähetteellä tulevat äkillisesti sairaat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret.

​​​​​​​​​​  Suurin osa päivystyslähetteistä tulee alueen terveyskeskuksista ja yksityisvastaanottoa pitävien lastenlääkärien vastaanotoilta. Tällöin lähettävä lääkäri on miettinyt, että potilas voi vaatia erityisiä tutkimuksia, valvontaa tai osastohoitoa, minkä vuoksi pelkkä tavallinen lääkärin vastaanottokäynti ei ole riittänyt.

Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon päivystys on aina auki. Päivystys sijaitsee OYS sisäänkäynti A5 Lasten ja nuorten klinikan tiloissa. Öisin klo 24.00-08.00 OYS Lasten ja nuorten päivystys hoitaa lisäksi kaikki alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret lukuun ottamatta tapaturmaisesti loukkaantuneita, jotka hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Muuna aikana terveydenhuollon päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa tai Oulun seudun yhteispäivystyksessä klo 8.00-24.00

Lasten ja nuorten päivystykseen OYS A5 otetaan aina suoraan kaikkina vuorokauden aikana myös ilman lääkärin tekemää lähetettä:

 • ​Ensimmäisen kerran kouristavat la​pset, tai lapset, joilla on tajunnantason häiriö.
 • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektiossa olevat tai muuten selvästi sairaat lapset.
 • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus. 
 • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu. 
 • Lapset, joiden vanhemmilla on vahva epäily tuoreesta diabeteksesta (lapsi alkanut juoda selvästi tavallista enemmän) ja verensokeria ei saada muuten mitattua.
 • Potilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esim. sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat. 
 • Lapset, joilla on vahva epäily vierasesineestä hengitysteissä. 
 • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa olleet, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat.

Vanhempia pyydetään huomioimaan, että puhelinneuvonnassa lapsen vointia on usein vaikea luotettavasti arvioida ja jos vanhemmilla on kova huoli lapsen voinnista, on syytä lähteä lääkärin arvioon, vaikka olisi ensin soitettu puhelinneuvontaan ja saatu kotihoito-ohjeet.

Samoin vanhempia pyydetään huomioimaan, että ambulanssin kotikäynti ei korvaa lääkärin arviota. Jos siis vanhemmat ovat olleet huolissaan lapsen voinnista ja ambulanssi jättää lapsen kotiin, on syytä aina lähteä lääkärin arvioon.

Mistä saan lapselleni apua, jos lapsi on äkillisesti sairastunut?

 • ​Arkisin virka-aikaan oma terveysasema.
 • Iltaisin ja viikonloppuisin 8.00-24.00 Oulun seudun yhteispäivystys.
 • Yksityiset lääkäriasemat tarjoavat myös iltaisin ja viikonloppuisin päivystysaikoja, mutta käynnit ovat maksullisia.
 • Öisin 24.00-08.00 lasten ja nuorten kaikki päivystyskäynnit lukuunottamatta tapaturmia OYS Lasten ja nuorten päivystys A5.
 • Lasten tapaturmat hoidetaan öisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä.


 

Päivitetty  14.6.2019