PPSHP alueen ensihoito

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus toimii Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä Kastellin tutkimuskeskuksessa.

​​​

Ensihoitokeskuksella on keskeinen hallinnollinen rooli toiminnan ohjeistamisessa, valvonnassa ja koulutuksen järjestämisessä koko sairaanhoitopiirin alueella.

Varsinainen toiminnallinen rooli on ensihoitopalvelun tuottajilla ja potilastyöhön osallistuvilla yksiköillä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuottavat yhteistoimintasopimukseen perustuen Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos omilla toiminta-alueillaan. Potilaiden siirroista sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten välillä vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Ensihoitokeskuksen tehtävänä on sovittaa y​hteen eri toimijoita koskevat ohjeet yhtenäiseksi järjestelmäksi ja palvelukokonaisuudeksi. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on osallistua myös ensihoidon potilasturvallisuus- ja laatutyöhön sekä tieteelliseen tutkimustyöhön. Ensihoitokeskuksen henkilökunta toimii alueen asiantuntijana ensihoitoon liittyvissä operatiivisissa ja lääketieteellisissä asioissa.

Lue lisää ensihoitokeskuksen toiminnasta ja alueen ensihoitopalvelun järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin​ omilta verkkosivuilta. 

ensihoitopalvelut; ensihoitokeskus; ensihoito

Päivitetty  20.9.2019