PPSHP alueen ensihoito

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus toimii Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä Kastellin tutkimuskeskuksessa.

Ensihoitokeskuksella on keskeinen hallinnollinen rooli toiminnan ohjeistamisessa, valvonnassa ja koulutuksen järjestämisessä koko sairaanhoitopiirin alueella.

Varsinainen toiminnallinen rooli on ensihoitopalvelun tuottajilla ja potilastyöhön osallistuvilla yksiköillä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuottavat yhteistoimintasopimukseen perustuen Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos omilla toiminta-alueillaan. Potilaiden siirroista sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten välillä vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Ensihoitokeskuksen tehtävänä on sovittaa y​hteen eri toimijoita koskevat ohjeet yhtenäiseksi järjestelmäksi ja palvelukokonaisuudeksi. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on osallistua myös ensihoidon potilasturvallisuus- ja laatutyöhön sekä tieteelliseen tutkimustyöhön. Ensihoitokeskuksen henkilökunta toimii alueen asiantuntijana ensihoitoon liittyvissä operatiivisissa ja lääketieteellisissä asioissa.

Lue lisää ensihoitokeskuksen toiminnasta ja alueen ensihoitopalvelun järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin​ omilta verkkosivuilta. 

Lisätietoa

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo