Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystys- ja ensihoitopalvelut

​​​​​​​​​​

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Suomen pohjoisin yliopistosairaanhoitopiiri. ​Se palvelee 29 jäsenkuntansa alueella asuvia kansalaisia. Erityisvastuualueena PPSHP kattaa koko Pohjois-Suomen ja tuottaa palveluita n. 740 000 asukkaalle. Sairaanhoitopiirillä on kaksi palveluita tuottavaa sairaalaa, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala. Ympärivuorokautisia päivystyspalveluita alueella tuottavat toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Oulaisissa, Raahessa ja Kuusamossa.

Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä​.


 

pic PPSHP Päivystykset​

PPSHP:n alueella on neljä ympärivuorokautista päivystyspistettä. Oulun yliopistosairaalan yhteispäivystys tarjoaa kaikki laajan päivystyksen palvelut. Oulaskankaan aluesairaala ja Raahen sairaala vastaavat tietyiltä osin oman alueensa erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä yleislääkäripäivystyksestä. Kuusamossa toimii terveyskeskuspäivystys.

pic PPSHP alueen ensihoito

Ensihoitopalveluiden toimintaa ohjaa PPSHP:n ensihoitokeskus ja palveluiden tuottamisesta vastaavat pelastuslaitokset omilla toiminta-alueillaan. Ensihoitolääkäripalvelua toteutetaan yhteistyössä FinnHEMS Oy:n kanssa.​