Vierailut ja potilastiedustelut Varsinais-Suomen päivystyksessä

Tulovaiheessa on hyvä tarkastaa, että lähiomaistiedot ovat oikein potilastietojärjestelmässä. Vierailuista sovitaan erikseen.

Potilastiedustelut

Kun lähiomainen on päivystyksessä, toivomme omaisten keskenään sopivan, kuka on yhteydessä päivystykseen. Pääsääntöisesti tietoa annetaan merkityille lähiomaisille. Muille omaisille ei tietoja voida käytännössä antaa, tai vierailuja mahdollistaa. Omaisen hoito, sekä siihen liittyvät tutkimukset ja mahdollisten kokeiden tulokset voivat viedä runsaasti aikaa.

Omaistiedusteluihin vastaamme numerosta 02 313 8930.

Vierailut päivystyksessä

Päivystyksessä ei ole varsinaisia vierailuaikoja. Pikainen lähiomaisten vierailu potilaiden luona on mahdollista tilanteen mukaan. Erityispotilasryhmien kuten omaishoitajien, tulkin tai alaikäisen potilaan huoltajan läsnäolo potilaan tukena voi olla perusteltua tapauskohtaisesti.


Päivitetty  1.5.2021

Ei