VSSHP Ensihoitopalvelu

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, sekä potilaan kuljettamista tarkoituksenmukaisimpaan hoitolaitokseen.

Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, ensihoidon kenttäjohtaminen sekä lääkäriyksikkötoiminta.

Toiminta

Haitarin otsikkotaso2
Ensihoitopalvelun järjestämistapa VSSHP:ssä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ensihoitopalvelun alueellaan monituottajamallilla. Toimintaa tuotetaan osin omana toimintana, osin yhteistoiminnassa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, sekä ostopalveluna muilta palveluntuottajilta.

Ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä ja yksiköt

VSSHP:ssä ensihoitopalvelua johtaa Tyks Akuutin ensihoidon ylilääkäri. Päivittäistä ympärivuorokautista lääketieteellistä toimintaa johtaa Tyks-erityisvastuualueen päivystävä ensihoitolääkäri ensihoidon kenttäjohtajien kanssa.

Päivystävä ensihoitolääkäri toimii FinnHEMS20–lääkäriyksikössä. Yksikkö palvelee koko Varsinais-Suomen aluetta, ja sen tukikohta sijaitsee Turun lentoaseman alueella. Yksiköllä on käytössään helikopteri ja maayksikkö, ja se tavoittaa 30 minuutin sisällä hälytyksestä myös joitakin Satakunnan ja Uudenmaan alueita.

Tyksin T-sairaalassa sijaitsevassa ensihoidon tilannekeskuksessa työskentelevä kenttäjohtaja vastaa koko sairaanhoitopiirin alueen kenttäjohtamisesta yhteistyössä Turun ja Salon kenttäjohtajien kanssa. Tilannekeskuksen kenttäjohtaja koordinoi kiireellisten ensihoitotehtävien ja kiireettömien siirtokuljetustehtävien resursseja yhteistyössä ajojärjestelijän kanssa

Turun kenttäjohtoyksiköllä on johtamiskäyttöön soveltuva ajoneuvo. Salon kenttäjohtoajoneuvo on johtamiskäyttöön soveltuva ambulanssi, jossa on mahdollisuus kuljettaa potilaita. Kenttäjohtoyksiköissä työskentelee kenttäjohtaja ja hoitotason ensihoitaja.

Sairaanhoitopiirin alueella on vuodessa n. 66 000 ensihoitotehtävää. Sairaanhoitopiirin alueella toimii 34 ensihoitoyksikköä, joista 28 toimii ympärivuorokautisesti. Tämän lisäksi hoitolaitossiirtoihin varatut ambulanssit osallistuvat ensihoitotehtävien hoitamiseen siirtokuljetustilanteen salliessa.

Ensivasteyksikkötoiminta ja viranomaisyhteistyö

VSSHP:n alueella on runsaasti ensivasteyksikkötoimintaa. Ensivastepalveluita tuottavat lukuisat vapaapalokuntayhdistykset, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen ja Turunmaan piirit sekä Fortumin Naantalin jalostamon ja Meyerin Turun telakan tehdaspalokunnat.

VSSHP:llä on myös Rajavartiolaitoksen kanssa sopimus meripelastushelikopterin käyttämisestä ensihoitotehtäviin. Rajavartiolaitoksen tuottamalla meripelastustoiminnalla on merkittävä rooli saaristoalueen ensihoitotehtävien hoitamisessa. Päivittäin viranomaisyhteistyötä tehdään niin poliisi-, pelastus- kuin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Ensihoitopalvelun yhteystiedot

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku

Toimitusjohtaja Sirpa Rantanen sirpa.rantanen@tyks.fi02 313 8920

Ensihoidon ylilääkäri Timo Iirolatimo.iirola@tyks.fi 02 313 8921

Ylihoitaja Anne Hedmananne.hedman@tyks.fi02 314 4410

Ensihoitopäällikkö Tomi Nieminentomi.nieminen@tyks.fi02 313 7304


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Kyllä

Päivitetty  2.10.2019