OYS Lasten ja nuorten päivystys

Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten päivystys hoitaa virka-ajan ulkopuolella kaikki lapsipotilaat vammapotilaita lukuunottamatta.

Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys on aina auki. Päivystyksessä hoidetaan virka-ajan ulkopuolella kaikki lapset vammapotilaita lukuunottamatta.

Arkisin klo 8-16 lapsipotilaat hoidetaan omilla terveysasemilla.

Lasten vammat hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä (sisäänkäynti A1), jossa myös kirurgian päivystys toimii.

Lasten päivystys sijaitsee OYS sisäänkäynti LC Lasten ja nuorten klinikan tiloissa.

Lasten päivystykseen voivat aina tulla suoraan:

 • Ensimmäisen kerran kouristavat lapset, tai lapset joilla on tajunnantason häiriö.
 • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektiossa olevat tai muuten selvästi sairaat lapset.
 • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus.
 • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu.
 • Lapset, joiden vanhemmilla on vahva epäily tuoreesta diabeteksesta (lapsi alkanut juoda selvästi tavallista enemmän) ja verensokeria ei saada muuten mitattua.
 • Potilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esim. sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat.
 • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa olleet, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat.

Vanhempia pyydetään huomioimaan, että puhelinneuvonnassa lapsen vointia on usein vaikea luotettavasti arvioida. Jos vanhemmilla on kova huoli lapsen voinnista, on syytä lähteä lääkärin arvioon, vaikka olisi ensin soitettu puhelinneuvontaan ja saatu kotihoito-ohjeet.

Mistä saan lapselleni apua, jos lapsi on äkillisesti sairastunut?

 • Arkisin klo 8-16 oma terveysasema.
 • Yksityiset lääkäriasemat tarjoavat myös iltaisin ja viikonloppuisin päivystysaikoja, mutta käynnit ovat maksullisia.
 • Virka-ajan ulkopuolella lasten ja nuorten kaikki päivystyskäynnit lukuun ottamatta vammoja OYS Lasten ja nuorten päivystys LC.
 • Lasten vammat hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Päivitetty  13.7.2022

Kyllä