Oulaskankaan yhteispäivystys

Oulaskankaan yhteispäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolisesta perusterveydenhuollon päivystyksestä ja ympärivuorokautisesta erikoissairaanhoidon päivystyksestä.

Päivystyksessä hoidetaan sellaisia sairauksia ja vammoja, joiden hoitamatta jättäminen lähimmän vuorokauden aikana tai viikonloppuisin aiheuttaisi potilaalle merkittävän terveydellisen riskin.

Kun on hätä!

 • Soita hätänumeroon 112
 • Myrkytystietokeskus 0800 147 111 (puhelu on maksuton)
 • Sairaankuljetuksen ensihoitajat tutkivat potilaan ja arvioivat hoidon sekä kuljetuksen tarpeen
 • Ambulanssikuljetus ei vaikuta potilaiden hoitamisjärjestykseen, eikä se nopeuta lääkäriin pääsyä

Milloin päivystykseen?

Arkipäivinä ma-pe klo 8-16 ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen ja virka-ajan ulkopuolella sekä arkipyhinä Päivystysapuun numeroon 116117. Numeroon on soittaminen on maksutonta. Päivystysapu ei sijaitse Oulaskankaalla.

Ota mukaan Kela-kortti tai muu henkilöllisyystodistus, tiedot voimassa olevasta lääkityksestä ja allergioista, astmasuihkeet ja insuliinit sekä alle kouluikäiselle neuvolakortti.

Päivystyksessä annetaan ensiapua tapaturmiin ja kiireellistä hoitoa vaativiin sairauksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi:

 • Kova rintakipu
 • Uudet halvausoireet
 • Runsas verenvuoto
 • Alle 3 kk ikäisen lapsen kuume
 • Isot vammat ja luunmurtumat
 • Tajunnan tason heikentyminen, äkillinen sekavuus
 • Äkillisesti alkanut kova päänsärky
 • Hengenahdistus
 • Äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu
 • Kova korvakipu, johon särkylääke ei ole auttanut

Vaikeus ajan saamisessa perusterveydenhuollon ajanvarausvastaanotolle ei ole peruste päivystykseen hakeutumiseen.

Asiointi Oulaskankaan yhteispäivystyksessä


Päivitetty  13.7.2022

Kyllä