PPSHP Ensihoitopalvelu

Ensihoitopalvelun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella muodostavat ensihoitokeskus ja ensihoitopalveluja tuottavat pelastuslaitokset

Ensihoitokeskus

Ensihoidon toiminnan ohjeistamisesta, valvonnasta ja koulutuksen järjestämisestä koko sairaanhoitopiirin alueella vastaa ensihoitokeskus. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen eri toimijoita koskevat ohjeet yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi. Ensihoitokeskus osallistuu myös ensihoidon potilasturvallisuus-, laatu- ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Ensihoitokeskuksen henkilökunta toimii alueen asiantuntijana ensihoitoon liittyvissä operatiivisissa ja lääketieteellisissä asioissa.

Kenttäjohtajat

Ensihoitokeskuksessa työskentelevät ensihoidon kenttäjohtajat johtavat ensihoidon operatiivista toimintaa. Kenttäjohtajat valvovat omalta osaltaan järjestämisvastuussa olevan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen toteutumista.

Palvelun tuottajat

Ensihoitopalvelun toiminnallinen rooli on palvelun tuottajilla ja potilastyöhön osallistuvilla ensihoitoyksiköillä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tuottaa yhteistoimintasopimukseen perustuen Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos. Potilaiden siirroista sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten välillä vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Ensihoitolääkäriyksikkö

Sairaanhoitopiirin alueella toimii ensihoitolääkäriyksikkö. Lääkäriyksiköllä on käytettävissään helikopteri ja auto. Yksikkö hälytetään korkeariskisille ensihoitotehtäville. Ensihoitolääkärit vastaavat ensihoitokonsultaatioihin koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Päivitetty  1.5.2021

Kyllä