Raaseporin sairaalan päivystys

Raaseporin sairaalan päivystys toimii nykyisin perusterveydenhuollon päivystyksenä

​Raaseporin sairaalaan perusterveydenhuollon päivystyksessä hoidetaan vain sellaisia äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneita potilaita, joiden tulee päästä päivystykselliseen hoitoon vuorokauden sisällä sairastumisesta tai vammasta.

Länsi-Uudenmaan alueen päivystyspotilaat, jotka tarvitsevat akuutimpaa ja vaativampaa hoitoa hoidetaan Lohjan sairaalan yhteispäivystyksessä tai hoidon tarpeen arvion perusteella muissa HUSin yhteispäivystyksissä, joissa on erikoissairaanhoidon palvelut.

Ennen päivystykseen hakeutumista soita Päivystysapuun numeroon 116117.

Tarkemmat tiedot Raaseporin sairaalan päivystyksestä löydät HUSin omilta verkkosivuilta.


Päivitetty  1.5.2021

Kyllä