HUS ensihoitopalvelu

Ensihoito on hätätilapotilaan hoitoa, eli hoitoa, joka on välittömästi tarpeen potilaan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ensihoitojärjestelmän tavoite on löytää tautitilat, joissa ensihoitoa tarvitaan, ja antaa potilaalle tarvittava apua.

Ensihoitojärjestelmä toimii ensisijaisesti sairaalan ulkopuolella, ja se koostuu ensihoitajien ja pelastajien miehittämistä ambulansseista ja pelastusyksiköistä. Järjestelmää ohjaa ensihoitolääkärit ja kenttäjohtajat. Sen muodostamisesta on vastuussa sairaanhoitopiiri sekä sopimusten mukaiset palveluntuottajat.

Sairaalan ulkopuolista ensihoitoa hälyttää Hätäkeskus (112).

HUS-alueen ensihoitojärjestelmä

HUS:n alue on ensihoidon osalta järjestetty erillisiin järjestämisalueisiin.

  • Helsinki, Jorvin alue (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) sekä Peijaksen alue (Vantaa ja Kerava) muodostavat Hyks-alueen. Hyks-alueella pelastuslaitokset hoitavat kiireellisen ensihoidon ja kenttäjohtotoiminnan yhteistyösopimuksen perusteella. Yksityiset ambulanssiyritykset hoitavat eri sopimuksen mukaisesti kiireettömät tehtävät.
  • Lohjalla, Länsi-Uudellamaalla sekä Porvoon alueella pelastuslaitokset hoitavat kiireelliset sekä kiireettömät ensihoitotehtävät sairaanhoitopiirin hoitaessa kenttäjohtotoiminnan.
  • Hyvinkäällä sekä Etelä-Karjalan erityisvastuualueella sairaanhoitopiiri tuottaa itse ensihoidon. Yhteistyösopimuksella pelastuslaitos vastaa ensivastetoiminnasta.

Lääkäriyksiköt

Lääkäriyksiköitä on HUS-alueella kaksi: Helsingin lääkäriyksikkö sekä Vantaan lentokentän yhteydessä päivystävä FinnHEMS10 lääkärihelikopteri. Molemmissa on ympärivuorokauden päivystävä ensihoitolääkäri hoitotiimeineen.

Päivitetty  1.5.2021

Kyllä