Uudenmaan Päivystysapu 116 117 -tekstipalvelu / Nylands Jourhjälp 116 117 textservice

Palvelu avautuu toukokuun 2019 aikana.
Päivystykseen? Päivystysapu neuvoo ja ohjaa äkillisissä terveysongelmissa. Uudenmaan Päivystysavun tekstipalvelu neuvoo HUS-alueella asuvia henkilöitä, joille puhelinpalvelun käyttäminen ei ole mahdollista. Tekstipalvelun käyttäminen on maksutonta.

Till jouren? Jourhjälpen ger råd och vägledning vid akuta hälsoproblem. Textservicen vid Nylands Jourhjälp riktas till döva och hörselskadade samt personer med talsvårigheter och andra som inte kan använda telefontjänsten. Textservicen är avgiftsfri.

​​​​​Päivystysavun hoitajat neuvovat ja ohjaavat äkillisissä terveysongelmissa. Annamme ohjeita itsehoitoon tai ohjaamme sinut oikeaan hoitopaikkaan. Päivystysapu on avoinna ympäri vuorokauden. Oman terveysasemasi ollessa avoinna, ole ensisijaisesti yhteydessä sinne.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Voit tunnistautua palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Keskustelut tallennetaan.

Palvelemme HUS-alueen asukkaita. Päivystysavun tekstipalvelu on suunnattu henkilöille, joille puhelinpalvelun käyttäminen ei ole mahdollista. Muita palvelemme puhelimitse maksutto​massa numerossa 116 117.

Hätätilanteessa ole yhteydessä 112:een.


Suomenkielinen palvelu >

​Jourhjälpens skötare ger råd och vägledning vid akuta hälsoproblem. Vi ger dig anvisningar för egenvård eller hänvisar dig till rätt vårdställe. Jourhjälpen är öppen dygnet runt. När din hälsostation är öppen tar du i första hand kontakt med den.

Användning av tjänsten kräver stark autentisering. Du kan identifiera dig till tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Samtalen spelas in.

Servicen är riktad till invånare i HUS-området. Jourhjälpens textservice är till för personer som inte kan använda telefontjänsten. Andra betjänas per telefon på det avgiftsfria numret 116 117.

I nödsituationer kontakta 112.

Svensk service >

​Obs! Servicen öppnas i mars.
Päivitetty  18.4.2019 9.05

 

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo