Haartmanin päivystys

Haartmanin päivystyspoliklinikka on osa HUSia ja palvelee ensisijaisesti eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin yli 16-vuotiaita asukkaita.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Haartmanin päivystys palvelee ensisijaisesti eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin yli 16-vuotiaita asukkaita. Kiireellisissä tilanteissa hoitoa annetaan asuinpaikasta riippumatta.​

Haartmanin päivystyksen tukena toimivat päivystysosasto, vuodeosastot, kardiologinen yksikkö ja murtumien jälkitarkastuspoliklinikka. Haartmanin sairaalassa on myös Helsingin sairaalaan kuuluva akuuttigeriatrinen osasto.

Haartmanin päivystys on aikuisille tarkoitettu päivystys, jossa hoidetaan vakavasti sairastuneita ja kiireellisen hoidon tarpeessa olevia yli 16-vuotiaita potilaita silloin, kun oma terveysasema on kiinni. 

Lasten terveyskeskuspäivystys sijaitsee Uudessa lastensairaalassa (Stenbäckinkatu 9, Helsinki).

Haartmanin päivystys on yhteispäivystys, jossa toimii seuraavat erikoisalakohtaiset päivystysvastanotot:

  • aikuisten terveyskeskuspäivystys (arkisin klo 16–22, viikonloppuisin klo 8–22)
  • psykiatrinen päivystys (joka päivä ympäri vuorokauden)
  • sisätautipäivystys (joka päivä ympäri vuorokauden)
  • terveyskeskustasoinen kirurginen päivystys (joka päivä ympäri vuorokauden)​

Arkipäivisin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen järjestämä aikuisten suun terveydenhuollon päivystys on Myllypuron terveysasemalla. Päivystysajanvaraus p. 09 310 51400 (ma-pe klo 7-14).

Suun terveydenhuollon ilta- , viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys palvelee pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja Kirkkonummen asukkaita. 

HUOM! Hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystys On siirtynyt takaisin Haartmanin sairaalaan 15.4.2019 lähtien.  Suun terveydenhuollon päivystyksen aukiolo on arkisin klo 14–21, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21. 

Ajanvarauksen puhelin: 09 471 71110, soita ennen päivystävään hammashoitoon hakeutumista.​


Suusairauksien yöpäivystys toimii Töölön tapaturma-asemalla klo 21–8.  potilaan tulee soittaa hammashoidon tarpeesta 040 6215699 ennen tapaturma-asemalle hakeutumista.

Päivystyksen tilanne tällä hetkellä

Tilannetieto kertoo päivystyspoliklinikalla olevien potilaiden lukumäärän ja auttaa sinua varautumaan päivystyskäynnin kestoon.

Ilmoittautuminen ja hoidon tarpeen arvio

Sairaalaan itse hakeutuvat potilaat ottavat sisääntullessa vuoronumeron, jolla heidät kutsutaan ensiarvioon sairaanhoitajan luokse ilmoittautumispisteisiin 1-3. Sairaanhoitajan lisäksi ilmoittautumispisteessä työskentelee ensiarviolääkäri.

Päivystyksessä arvioidaan aina ensin potilaan hoidon tarve ja kiireellisyys, minkä perusteella potilas ohjataan sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle – tai hoitohuoneeseen seurantaan. Tarpeen vaatiessa potilas siirretään sairaalahoitoon.

Mikäli päivystyksellisen hoidon tarvetta ei ole, ohjataan potilas esimerkiksi ottamaan yhteyttä omalle terveysasemalle.

Potilaat hoidetaan sairauden vaatimassa kiireellisyysjärjestyksessä. Tämän vuoksi odotusaika vastaanotolle voi vaihdella tulojärjestyksestä riippumatta.

Sairaanhoitajan vastaanotto​

Päivystyksessä osa potilaista hoidetaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Vastaanottoa pitävät sairaanhoitajat ovat saaneet siihen erityiskoulutuksen, ja heillä on koko ajan mahdollisuus konsultoida lääkäriä.​

Vierailut päivystyksessä ja potilastiedustelut

Päivystyspoliklinikalla ei ole varsinaisia vierailuaikoja, vaan vierailut ovat mahdollisia tilanteen mukaan. On hyvä tulovaiheessa tarkastaa, että lähiomaisen yhteystiedot ovat potilastietojärjestelmässä  oikein. Pääsääntöisesti tietoja annetaan vain järjestelmään merkityille lähiomaisille.  

Haartmanin sairaala: 09 4711 (vaihde) tai 09 47171120 (potilastiedustelut).​

Potilasmaksut

Kahvio, välipala- ja pankkiautomaatti

Haartmanin sairaalassa ei ole kahviota. Lähin kahvio on Meilahden Tornisairaalan 3. kerroksessa.

Haartmanissa on juoma- ja välipala-automaatti pääaulassa sisääntulokerroksessa.

Haartmanissa lähin pankkiautomaatti on Meilahden Tornisairaalassa, 3. kerroksessa neuvonnan vieressä.​

Pysäköinti

Meilahden sairaala-alueella on niukasti paikoitustilaa, ja pysäköinti on maksullista. Sairaalaan itse hakeutuvia potilaita ja heidän omaisiaan toivotaan saapumaan julkisilla liikennevälineillä.

Pysäköinti Meilahdessa

Yhteystiedot

Haartmanin sairaalan päivystys

Haartmaninkatu 4, rakennus 12, 00290 HELSINKI.

p. 09 4711 (vaihde) tai 09 471 71120​


​​

helsinki; Päivystys; Haartman

Päivitetty  19.8.2019