Haartmanin päivystys

Haartmanin päivystyspoliklinikka palvelee ensisijaisesti eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin yli 16-vuotiaita asukkaita.

​​​​​​​Haartmanin päivystys palvelee ensisijaisesti eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin yli 16-vuotiaita asukkaita. Päivystyksessä hoidetaan vakavasti sairastuneita ja kiireellisen hoidon tarpeessa olevia potilaita silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Kiireellisissä tilanteissa hoitoa annetaan asuinpaikasta riippumatta.

Lasten terveyskeskuspäivystys sijaitsee Lastenklinikalla (Stenbäckinkatu 11, Helsinki).

Päivystyksen tukena toimivat päivystysosasto, vuodeosastot, kardiologinen yksikkö ja murtumien jälkitarkastuspoliklinikka sekä geriatrinen akuuttiosasto.

Haartmanin päivystys on yhteispäivystys, jossa toimii terveyskeskuspäivystyksen lisäksi psykiatrinen päivystys, sisätautipäivystys sekä terveyskeskustasoinen kirurginen päivystys.

Päivystyksen tukena toimivat päivystysosasto, vuodeosastot, kardiologinen yksikkö ja murtumien jälkitarkastuspoliklinikka sekä geriatrinen akuuttiosasto.

Haartmanin sairaalassa toimii lisäksi aikuisten suun terveydenhuollon keskitetty päivystys, joka palvelee arkipäivisin helsinkiläisiä sekä iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja Kirkkonummen asukkaita. Suun terveydenhuollon päivystyksen aukiolo on arkisin klo 14–21, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21. Ajanvarauksen puhelin: 09 3104 9999
Suusairauksien yöpäivystys toimii Töölön sairaalassa klo 21–8.


Ilmoittautuminen ja hoidon tarpeen arvio

Päivystykseen ilmoittaudutaan vuoronumerolla.

Päivystyksessä arvioidaan aina ensin potilaan hoidon tarve ja kiireellisyys, minkä perusteella potilas ohjataan sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle – tai hoitohuoneeseen seurantaan. Tarpeen vaatiessa potilas siirretään sairaalahoitoon.

Mikäli päivystyksellisen hoidon tarvetta ei ole, ohjataan potilas esimerkiksi ottamaan yhteyttä omalle terveysasemalle.

Potilaat hoidetaan sairauden vaatimassa kiireellisyysjärjestyksessä. Tämän vuoksi odotusaika vastaanotolle voi vaihdella tulojärjestyksestä riippumatta.

Sairaanhoitajan vastaanotto​

Päivystyksessä osa potilaista hoidetaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Vastaanottoa pitävät sairaanhoitajat ovat saaneet siihen erityiskoulutuksen, ja heillä on koko ajan mahdollisuus konsultoida lääkäriä.​

Vierailut päivystyksessä ja potilastiedustelut

Varsinaisia vierailuaikoja ei ole. Päivystyspotilaille tehdään hoitotoimenpiteitä, tutkimuksia ja henkilökunta haastattelee potilaita. Potilaiden yksityisyyden varmistamiseksi näissä tilanteissa läheiset ohjataan potilashuoneen ulkopuolelle.​​

Haartmanin sairaala: 09 310 5018 (vaihde) tai 09 310 63231.

Potilasmaksut

​Arkisin klo 16–20 terveyskeskuspäivystyksissä peritään terveyskeskusmaksu 16,40 € (peritään enintään kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana).

Arkisin klo 20–8, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä terveyskeskuspäivystyksissä peritään päivystysmaksu 32,70 €.

Sisätautipäivystyksissä peritään ympäri vuorokauden päivystysmaksu 32,70 € (peritään vaikka terveyskeskusmaksun vuotuinen kolmen maksun enimmäismäärä on täyttynyt).

Maksuja ei peritä rintamaveteraaneilta eikä sotainvalideilta. 
Alle 18-vuotiailta ei peritä terveyskeskus- eikä terveyskeskustasoisen kirurgisen päivystyksen maksua.
Psykiatrian päivystyskäynnit ovat maksuttomia.​

Kahvio, välipala- ja pankkiautomaatti

Haartmanin sairaalassa ei ole kahviota. Lähin kahvio on Meilahden Tornisairaalan 3. kerroksessa.

Haartmanissa on juoma- ja välipala-automaatti pääaulassa sisääntulokerroksessa.

Haartmanissa lähin pankkiautomaatti on Meilahden Tornisairaalassa, 3. kerroksessa neuvonnan vieressä.​

Pysäköinti

Meilahden sairaala-alueella on niukasti paikoitustilaa, ja pysäköinti on maksullista. Sairaalaan itse hakeutuvia potilaita ja heidän omaisiaan toivotaan saapumaan julkisilla liikennevälineillä.

Pysäköinti Meilahdessa

Yhteystiedot

Haartmanin sairaalan päivystys

Haartmaninkatu 4, rakennus 12, 00290 HELSINKI.

p. 09 310 5018 (vaihde) tai 09 310 63231


​​

Lisätietoa