Tervetuloa Pysähdy auttamaan tajutonta verkkokurssille!

Pysähdy auttamaan tajutonta-verkkokurssilla opastamme sinua miten toimit, kun kohtaat tajuttoman henkilön.

​​Rakennusmies lyyhistyneenä puuterassille.

Verkkokurssi rakentuu opetusvideosta ja teoriaosuudesta. Näytämme sinulle, kuinka hengitystä tarkkaillaan ja miten tajuton käännetään kylkiasentoon. Kurssin lopuksi voit testata tietojasi lyhyellä monivalintatestillä.

Verkkokurssi on ilmainen ja se on tarkoitettu kaikille tajuttoman auttamisesta kiinnostuneille. Kurssimateriaalin avulla voit perehtyä tajuttoman auttamiseen tai kerrata jo olemassa olevia tietojasi ja taitojasi. Verkkokurssin suoritettuasi tärkeintä on, että uskallat pysähtyä ja auttaa.

Riittävien ensiaputaitojen hankkimiseksi ja taitojen ylläpitämiseksi on hyvä osallistua myös käytännönharjoituksia tarjoaville ensiapukursseille. Kursseja eri paikkakunnilla tarjoaa esimerkiksi Suomen Punainen Risti.

Aloita verkkokurssi


 

tajuttomuus; tajuton; hengitys

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021