Uhrin siirtäminen onnettomuuspaikalla

Liikenneonnettomuuden uhri siirretään vain, jos se on uhrin hengen pelastamiseksi välttämätöntä.

​​Auttaja siirtää liikenneonnettomuuden uhrin vaatteista vetäen turvalliseen paikkaan

Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen turhaa liikuttelua pitää välttää. Joissain tilanteissa uhrin siirtäminen pois vaarasta on kuitenkin tarpeen. Tällöin suoritetaan hätäsiirto.

Hätäsiirrossa hengenvaarassa oleva uhri siirretään vaatteista maata pitkin vetämällä turvalliseen paikkaan ennen henkeä pelastavien toimenpiteiden aloittamista.

Hätäsiirto tehdään vain, jos se on uhrin hengen pelastamisen kannalta välttämätöntä.

Elvytystä vaativa uhri siirretään mahdollisuuksien mukaan kovalle alustalle.

Hätäsiirto on aiheellinen, jos:
  • Onnettomuusajoneuvo savuaa tai palaa
  • Uhri on vaarallisessa paikassa, kuten ajoradalla tai vaarassa tukehtua esimerkiksi veteen
  • Uhri ei hengitä tai hengitys ei ole normaalia hengitysteiden avaamisen jälkeen
liikenneonnettomuus; Hätäsiirto; hengenpelastus; uhrit

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021