Turvallisuudesta huolehtiminen onnettomuuspaikalla

Liikenneonnettomuuspaikalla on tärkeää huomioida sekä oma että muiden ympäristössä liikkuvien turvallisuus.

​​​Auttaja on vienyt tienlaitaan varoituskolmion estääkseen lisäonnettomuudet. Auttajalla on päällään huomioliivi.

Onnettomuuspaikalle saavuttaessa oma kulkuväline jätetään tien reunaan turvalliseen ja näkyvään paikkaan lisäonnettomuuksien välttämiseksi.

Kytke päälle oman ajoneuvosi hätävilkut ja seisontavalot, jotta muu liikenne voi ennakoida lähestyvää vaaratilannetta.

Tien viereen pysäköidyn ajoneuvon lähi- ja kaukovalot voivat estää hätävilkkujen näkymisen etenkin pimeällä.

Huomioliivit

Muista oma turvallisuutesi autosta poistuessasi. Mikäli autosi turvavälineistöön kuuluu huomioliivit, pue ne päällesi. Pimeällä omaa näkyvyyttä voi tehostaa myös taskulampun avulla.

Varoituskolmio

Vie varoituskolmio näkyvälle paikalle tien varteen noin 200-300 metrin päähän onnettomuuspaikasta. Varoituskolmio löytyy yleensä auton tavaratilasta. Varo muuta liikennettä varoituskolmiota viedessäsi.

Auton turvalaitteet ja tulipalon vaara

Lähestyessäsi onnettomuusautoa kiinnitä huomiota turvalaitteiston aktivoitumiseen. Jos auton turvatyynyt eivät ole lauenneet, kytke autosta virrat pois. Virtojen pois kytkeminen tapahtuu turvallisimmin takapenkin kautta.

Laukeamattomia turvatyynyjä on syytä varoa, koska lauetessaan suurella voimalla, ne voivat aiheuttaa lisävammoja uhrille tai auttajalle.

Kiinnitä huomiota myös siihen, onko onnettomuusauton ympärillä havaittavissa savun hajua ja arvioi mahdollinen tulipalon syttymisen varaa.

Turvallisuuden muistilista:
  • Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta
  • Kytke ajoneuvosi hätävilkut päälle
  • Pue huomioliivi yllesi
  • Vie varoituskolmio riittävän kauas
  • Varo laukeamattomia turvalaitteita
  • Huomioi tulipalon vaara
liikenneonnettomuus; turvallisuus; onnettomuudet

Kyllä

Päivitetty  1.5.2021